Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

24 Mart 2020 Salı

Nebilerin Varisleri Olan Ulemaya Dil Uzatmanın Hükmü


Soru: Sünnet davetçisi olan alimlere dil uzatmanın hükmü nedir?
Şeyh Rebi b. Hadi hafizehullah şöyle cevap verdi: 
“Hak ehlini tenkit etmek çok tehlikeli bir meseledir. Onlara dil uzatmak Allah’ın dini hakkında tenkide yol açar ve bu Allah’ın yolundan alıkoymaktır. Çünkü dil uzattığı hak ehli, hakka davet ve tevhide eden, şirk, bidat ve sapıklıklarla harbe davet eden bir kimsedir.  Onlara dil uzatan kişi Allah Tebarek ve Teâlâ’nın yolundan uzaklaştırmaktadır. Bildiğiniz gibi Allah Teâlâ, nebilere dil uzatan ve onların davetlerini tenkit edenlerin onların şahıslarına değil davetlerine dil uzatmış olduklarını bildirmiştir. Onlar hakkında “Yalancı, sihirbaz, deli (psikolojisi bozuk, cinli)” ve daha başka sözlerle dil uzatıyorlardı. Onların şahsiyetlerine dil uzatmak davetlerine dil uzatmak olduğuna göre şu an nebilerin varisleri olan alimlere dil uzatmak da böyledir. Selefî menhece, Allah’ın kitabına, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine, nebilerin akidedeki menhecine, nebilerin menheci üzere şirke harp etmeye davet eden kimseler olunca, onlara dil uzatan insanların gelmesinin manası onların Allah’ın yolundan engellemeleri demektir. Allah’tan bu kimseleri tevbeyle, hakka dönmekle, hak ehlinin kıymetini takdir etmekle, hakka yönelenlerin önünden çekilmekle, Allah’ın yolundan engelemeyi terk etmekle rızıklandırmasını dileriz.” (Vucubu’l-İttiba Le’l-İbtida adlı kasetten.)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)