Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Mayıs 2020 Perşembe

Allah'ın Kitabıyla Hükmetmeyen Kavim Hakkında

Soru: “Selamun aleykum. 3 sefer karşılaştım ama nerde geçtiğini söylemediniz hadis şu:  Siz Allahın indirdikleri ile hükmetmezseniz Allah da sizin başınıza Allahın hükmüyle hükmetmeyen yöneticiler musallat eder. Bu hadisin kaynağını atabilirmisiniz
Cevap: Aleykum Selam.  Bunu mana olarak zikretmiş olabilirim. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Biz kazanmakta oldukları sebebiyle zalimlerin bir kısmını bir kısmına işte böyle velî (yönetici) kılarız.” (En’âm 129)
Ebu Zerr radiyallahu anh’den gelen rivayette şu cümle geçer:
وَإِذَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَانَتِ الدَّوْلَةُ لِلْمُشْرِكِينَ عَلَيْهِمْ وَجُعِلَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ
“Allah’ın indirdiklerinden başkasıyla hükmettikleri zaman devlet onların aleyhine, müşriklere ait olur ve azapları aralarında kılınır.”[1]
İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan gelen uzunca bir rivayetin bir cümlesi şu şekildedir:
وَمَا لَمْ يَحْكُمُوا بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسَهُمٍ بَيْنَهُمْ
Allah'ın Kitabı ile hükmetmedikleri zaman Allah onların azabını kendi aralarında kılar”[2]
İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan gelen diğer bir rivayette şu cümle geçer:
وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ
Allah’ın indirdiklerinden başkasıyla hükmettikleri zaman mutlaka aralarında fakirlik yayılır.”[3]


[1] Hasen. Ebu’l-Ferac Mes’ud b. Hasen es-Sekafi Fevaid (126)
[2] Hasen. Hâkim (4/582) Taberânî Evsat (5/61) Taberânî Musnedu’ş-Şamiyyin (1558) İbn Mâce (4019) Ebû Nuaym Hilyetu'l-Evliyâ (8/333) Ebu Nuaym Ma’rife (482) Bezzar (12/315) Ru’yani (1423) Deylemi (8209) Beyhakî Şuab (3/197) İbn Asakir Tarih (35/260-61) Mukbil b. Hadi, Delailu’n-Nubuvve (s.418) el-Elbani es-Sahiha (106)
[3] Hasen. Taberânî (11/45) Sa’lebi el-Keşfu ve’l-Beyan (10/150) Vahidi el-Vesit (4/441) Deylemi (2978) el-Elbani Sahihu’t-Tergib (765)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)