Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Mayıs 2020 Perşembe

Nasihat ve Tavsiye Talebi


Soru: Selamun aleyküm hocam, ben yaklaşık 1.5 senedir. Siteden ve kitaplarınızı  takip eden 17 yasında bir ilim talebesiyim. Sizden nasihat ve tavsiyeler istiyorum saygılar
Cevap: Aleykum selam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle ilim talebinde ihlas ve istikamet üzere başarıya muvaffak kılsın. Aşağıda linkini verdiğim sohbetin dinlenilmesini sana ve senin gibi nasihat talep eden bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum:

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)