Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

30 Mayıs 2020 Cumartesi

"Korona Virüsü Var" Yalanını Söyleyenlere!

Vahyin kesin gerçeğini  teoriyle değişenler

Bildiğini zannettiler, ilim  ile çelişenler

Varsayımlara uyanlar, dinleriyle çekişenler

Mahşer günü belli olur azapları bölüşenler


"Hastalık bulaşır" diyen, rasulü inkar etmiştir

Vahyin nurunu bırakıp karanlıklara gitmiştir

Mümine "hadis" deyince, bütün tartışma bitmiştir

Kâfiri dinleyen zındık kalbini küfre itmiştir.


Komploların beterini din düşmanları uydurdu

Hakkı camiden çıkartıp ev zindanına koydurdu

Yüzlere maske taktırdı, çünkü şeytanlar buyurdu

Millete kendi diliyle dinden çıkışı duyurdu


Din garip başladı, yine ilk garipliğine döndü

Vakti geçti tedbirlerin, alınacak zaman dündü

İmanı zayıf bırakan insanların nuru söndü

Sünnetlere uymadılar, uyulacak yön, bu yöndü


Din düşmanı kâfirlere adım adım uyarsanız

Keler deliği okula, yavrunuzu koyarsınız

"Dünya dümdüz" ayetini, "küre" diye duyarsınız

Bir kap yemek size yetmez, yedi kapla doyarsınız

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)