Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

19 Ekim 2020 Pazartesi

Kafirlere selam vermenin caiz oluşu

 Aşağıdaki linkte bulunan sohbette kafirlere selam vermenin caiz oluşu, bidat ehliyle selamlaşmanın caiz olmadığı, pandemi yalanı sebebiyle cemaat ve cuma namazlarını yasaklayan, sonrasında da mesafeli ve maskeli namaz uyduran hükümetlerin ve bunu onaylayanların dinden çıkaran küfür işledikleri, muasır cehmiler olan deistleri tekfir etmenin herkes üzerine vacip oluşu konuları işlenmiştir.

https://ia902800.us.archive.org/8/items/200104002/selam.mp3

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)