Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

11 Ekim 2020 Pazar

Maske Dayatması Hakkında CİMER'e Şikayette Bulunun!

 

Devletin maske takmayı zorunlu kılması hakkındaki şikayetlerinizi E-Devlet üzerinden CİMER'e iletin bu büyük zulme tepkinizi belirtin

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)