Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

14 Mayıs 2012 Pazartesi

Arada Engel Olmaksızın Kadınların Erkeklerin Arkalarında Namaz Kılmaları


Amerika’dan Muhammed’in sorusu: Kadınların arada bir perde veya duvar olmadan erkeklerin arkasında namaz kılmalarını, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerin yaptığı gerekçesiyle caiz gören kimseye nasıl reddiye verebiliriz? Bu konunun ayrıntıları yok mudur?Şeyh Yahya el-Hacuri’nin cevabı: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem “Evleri kadınlar için daha hayırlıdır” buyurmuştur. Bu fitne ihtimalinden dolayıdır. Şimdiki zamanda ise fitne daha şiddetlidir.

Tarih: 26.05.2010

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)