Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

14 Mayıs 2012 Pazartesi

Sakalın Uçlarından Almanın Hükmü


Suudiye’den Muhibbus’-sunne’nin sorusu: Sakalda fazlalık olan kılların kesilmesinin hükmü nedir?Şeyh Yahya el-Hacuri’nin cevabı: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem sakalın serbest bırakılmasını emretmiştir. Sakalın eninden ve boyundan almak caiz değildir.

Tarih: 21.05.2010

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)