Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Mayıs 2012 Cuma

Haricî Gruplar


Şeyh Muhammed el-İmam Hafazahullah’a soruldu:

El-Kaide örgütüne hariciler denebilir mi?

Cevap: Evet onlara hariciler denir. İhvanu’l-Muslimin grubuna hariciler denir. Hizbu’t-tahrire hariciler denir. Sururiyye grubuna hariciler denir. Nitekim onlar Cezair ve başka yerlerde huruç etmişlerdir.

Fetva tarihi: 02 Cemadiyessani 1433

Link: http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=369

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)