Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Mayıs 2013 Salı

Haram Kılınan Şeyin Kullanımı da Yasaktır İddiası!

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»
Câbir radıyallahu anh‘den: “Mekke’nin fethedildiği sene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiştir: “Allah ve rasulü içki, ölmüş hayvan (leş), domuz ve putların alım-satımını yasakladı.” Bunun üzerine: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Ölmüş hayvanların iç yağı (satışı)hakkında ne buyurursunuz, zira onunla gemiler yağlanır, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır” dendi. Cevâben: ‘O (yani satışı) haramdır’ buyurdu ve ilâve etti: ‘Allah Yahûdîlerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler.’[1]
Rivayette görüldüğü gibi, Yahudilere lanet edilmesinin sebebi iç yağlarını kullanmaları değil, onu satıp parasını yemeleridir! Nitekim bu hususu şu rivayetler de pekiştirmektedir:

‘Abdurrahmân b. Va’le’ İbn ‘Abbâs radıyallahu anhuma’ya üzüm şırası hakkında sorunca ondan şu cevabı almıştır: “Adamın biri Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem’e bir şarap dağarcığı hediye etmişti, kendisine: ‘Allah’ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun?’ dedi. Adam: ‘Hayır bilmiyorum’ cevabını verdi ve yanında bulunan birisine birşeyler fısıldadı. Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem adama: ‘Ona ne fısıldadın?’ diye sorunca adam: ‘Onu satmasını emrettim’ dedi. Rasûlüllâh: ‘İçilmesi haram olanın satılması da haramdır’ buyurdu ve iki şarap dağarcığının ağızlarını açarak içlerini boşalttı.”[2]

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Allah Yahudilere lanet etsin. Leşlerin iç yağları onlara haram kılınınca onu sattılar ve ücretini yediler. Muhakkak ki Allah bir kavme bir şeyin yenmesini haram kılınca, onun ücretini de haram kılar[3]

* Bu hadiste iç yağlarının kullanılması değil, satılması ve parasının yenmesi haram kılınmaktadır. Böylece harama götüren bir vesile olan hile de iptal edilmiştir.
 
Haram kılınan şeyin kullanılmasının da haram olduğu iddiasını çürüten delillerden birisi de şu hadistir: İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ölü bir koyun gördü ve: "Bunun derisini alsanız da tabaklayıp faydalansanız olmaz mı?" buyurdu. Dediler ki: "Ey Allah'ın rasulü! O bir meyte (leş)tir." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onun sadece yenmesi haram kılındı" buyurdu. (4)[1] Sahih. Ahmed (3/324) Buhârî (2236); Muslim (1581); Ebû Dâvud (3486); Tirmizî (1297); Nesâî (4669) İbn Mâce (2167).
[2] Sahih. Muslim (1579); Mâlik, (2/846) Nesâî (7/307-308).
[3] Sahih. Ahmed (1/293, 322) Ebu Davud (3488)
(4) Sahih. Muslim (1/276) Ebu Davud (4120) Nesai (4234) İbn Mace (3610) el-A'lâî, İsaretu'l-Fevaid (231)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)