Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

24 Mayıs 2013 Cuma

Şeyh Suheymî ve el-Elbânî'nin Video Hakkında FetvalarıŞeyh Suheymi : « Video kaydı çekenler hakkında »

Soru : Kardeşlerden biri soruyor, sizi video kaydına çekecek olursak bizleri bağışlarmısınız?

Şeyh Suheymi : Hayır !
Hayır ! Onu (asla) bağışlamam ! Hiç bir zaman video kaydı çekilmesine izin vermem !
(Ruh olan) bir şeyin resmini çekmek ancak (büyük) zarûret halinde caiz olabilir.
Onu (asla) affetmem ! Ve eğer beni çekecek olursa ona beddua ederim !


Şeyh el-Elbânî : « Video çekimi hakkında »

Soru : Video kaydı çeken kişi, örneğin bu ilim meclisini videoya çeken kişi, Avrupada olan kardeşlerimize ne söyleyebiliriz? Video kaydı çektikleri için mazeretlimidirler?

Şeyh el-Elbânî : Allah'a sığınırım ! Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım!
Video (ruh taşıyan) resimlerle oluşuyor mu, oluşmuyor mu?
Öğrenci: Evet.
Şeyh el-Elbânî : Video resim (suret/musavvir) olarak adlandırılıyor mu, adlandırılmıyor mu?
Öğrenci: Resim olarak adlandırılır!
Şeyh el-Elbânî : Burda bitiriyoruz.Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)