Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

19 Ağustos 2016 Cuma

Bayram Namazının Mescidde Kılınması

İbn Ebi Şeybe, Musannef'te (Mektebetu'r-Ruşd baskısı no: 5818); Humeyd b. Abdirrahman - Hasen (b. Salih b. Hay) - (Abdurrahman) İbn Ebi Leylâ isnadıyla rivayet ediyor:
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ أَبِي لَيْلَى : يُصَلِّي بِغَيْرِ خُطْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
"Ali (b. Ebi Talib) radıyallahu anh birisine insanlara bayram namazını Kufe Mescid'inde iki rekat olarak kıldırmasını emretti." İbn Ebi Leyla dedi ki:
"İki rekat kıldırdı." Bir adam İbn Ebi Leyla'ya:
"Hutbesiz mi kılındı?" diye sordu. O da:
"Evet" dedi.
Bu isnad sahihtir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)