Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

23 Ağustos 2016 Salı

Fıtr Zekatının Nakit Verilmesi Geçersizdir


Soru: “Fakir kimse hububattan daha çok nakite ihtiyaç sahibi ise fıtır zekatının bu durumda nakit ile çıkarılması geçerli midir, değil midir?

Şeyh Muqbil b. Hadi rahimehullah’ın cevabı: “Allah, kullarına daha merhametlidir ve “Rabbin unutucu değildir” Nebî sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını; bir sa’ hurma veya bir sa’ kuru üzüm veya bir sa’ arpa veya bir sa’ kurutulmuş yoğurt olarak farz kılmıştır. “Veya bunun yerine geçecek bir şey” dememiştir.

Allah, mala muhtaç olan kimseler olduğunu biliyordu. Hatta sahabe zamanında nakite daha çok muhtaç idiler. Lakin ey kardeşlerimiz! Din re’y (şahsi görüş) ile değildir! Nitekim Re’y ehlinden bazısı bu görüşü dile getiriyor. Bu nassa muhalefettir! İşittiğiniz gibi, bu caiz değildir, hatta nakit olarak verilmesi ile fıtır sadakası geçersiz olur. Allah kullarına daha merhametlidir.”

Kaynak: Es’ileti’l-Ayzeri adlı kaset


Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)