Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Ağustos 2016 Çarşamba

Haricî ve Murcie Fırkaları İle Ehl-i Hadis'in Güncel Meselelere Yaklaşımı

Konu tablo halinde aşağıda özetlenmiştir. Meselelerin ayrıntıları ve delilleri için "Tekfir Sapması" kitabıma bakınız. (Resimlerin üzerine tıklayarak büyütebilir, sağ tıklayıp "farklı kaydet" seçeneği ile kaydedebilirsiniz)


 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)