Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

20 Ağustos 2020 Perşembe

Pandemi Yalanı Bahanesiyle Şeytana İbadet Ritüellerinin Zorunlu Kılınması

 


- İktibas -

Gizli korona başlama ritüelinin ortaya çıkarılması

Tüm dünya gizli bir korona inisiyasyon ritüeline katılıyor, ancak neredeyse hiç kimse bunu anlayamayacak. Coronavirus Operasyonu'nun başlamasından bu yana hükümetlerin dünya çapında uygulamaya koyduğu önlemler ve politikalar - karantina, kilitlenme, el yıkama, maske takma, sosyal uzaklaşma ve daha fazlası - aslında gizli başlatma ritüelinin unsurlarıdır. Bu yönler mevcut sahte salgına akıllıca uyarlanmış ve gerçek halk sağlığı stratejileri olarak gizlenmiştir. Önceki makalelerde ele aldığım gibi, bu salgın on yıllardır titizlikle planlanan 9-11 tipi bir olay.

Sıklıkla Yeni Dünya Düzeni (NWO) komplocu dediğim dünyayı yöneten insanlar çok az şansı bırakıyor. Onlar kara büyücüler ve bu canlı egzersizi gizli Şeytani ritüellerini yönetmeye benzer şekilde yapıyorlar. Her iki durumda da amaç aynıdır: normal varoluş modlarından inisiyatif almak, onları yıkmak, boyun eğmek, teslim olmak, liderlerininkine benzemek, ve son olarak, onları yapamayacakları yeni bir normale döndürmek eski yollarına ve yaşamlarına dönüyorlar.

Korona Başlatma Ritüeli: Kilitleme ve Karantina (İzolasyon)

Herhangi bir iyi ritüel hazırlık gerektirir. Bir inisiyasyon ritüelinin ilk kısmı tecrittir. Bu izolasyon inisiyeyi hayatının sıradan (“dünyanın”) işlerinden ayırmaya hizmet eder. Genellikle dış dünya ile tüm bağları keserek yapılır. Bazen inisiye karanlık bir odaya veya mağaraya gönderilebilir; bu aynı zamanda karanlık bir rahimden yeniden doğmayı da önerir. Günümüzde bu izolasyon, teknolojiden ve onunla birlikte gelen her şeyden (telefonlar, bilgisayarlar, e-postalar, sosyal medya, vb.) Ayrılmayı da gerektirir. Duyu yoksunluğu inisiyeyi, inanç ve davranışlara daha az bağlı olduğu yere gönderir.

Coronavirus Operasyonunda, kilitleme ve karantina, ritüelin izolasyon yönü idi. Durumun farkında olan kişiler, sağlıklı bir topluluğun tamamını karantinaya almanın bir çelişki olduğunu fark ettiler, çünkü karantina kelimesi “başka bir yerden gelen veya maruz kalan insanların veya hayvanların maruz kaldığı bir durum, dönem veya tecrit yeri anlamına gelir. bulaşıcı veya bulaşıcı hastalık yerleştirilir. ” Böylece tanım gereği, enfekte olmamış sağlıklı insanları karantinaya alamazsınız; kişi sadece enfekte olmuş, hasta insanları karantinaya alabilir. Ancak gündem insanları ilk inisiyasyon adımına ulaşmak için gerekli olan her türlü yöntemle izole etmekti.

Korona Başlatma Ritüeli: Elde Yıkama (Reddetme)

Ritüelin bir başka unsuru da el yıkama üzerine saplantılı ve kompülsif odaklanma olmuştur. Genel olarak el yıkama, hastalığın yayılmasını sınırlamaya yardımcı olabilecek iyi bir hijyenik aktivite olsa da, Coronavirus Operasyonu onu tamamen yeni bir OKB kaygısı seviyesine taşımıştır (elbette tasarım gereği). Sembolik olarak, ellerin yıkanması, Nasıralı İsa'nın kaderiyle ilgili meseleyi ellerini yıkayan ve onu cezalandırmayı veya serbest bırakmayı reddeden İncil'den Pontius Pilate'in hikayesini anımsatıyor. Bu açıdan bakıldığında, el yıkama red ile ilgilidir. Ama kim veya ne reddediliyor? Özgürlüğün 'eski normali' mi?

Korona Başlatma Ritüeli: Maske Takma (Sansür, Teslim, İnsanlıktan Çıkarma, Alternatif Persona)

Dördüncüsü, maskeler genellikle seçkinler tarafından partilerinde ve ritüellerinde kullanılır. Kubrick’in Eyes Wide Shut'tan Şeytani cinsel seks sahnesini hatırlıyor musunuz? Maskeler kimliği gizler. Eski kimliğin 'ölümünü' acele ediyorlar. Maskeler alternatif bir kişilik oluşturur. Bu, Şeytani Ritüel İstismarının (SRA) ve zihin kontrolünün inanılmaz derecede önemli temasıyla bağlantılıdır. Zihin kontrolünde, bir 'işleyici' kurbanı ayrılmaya zorlamak için işkence ve istismar kullanır. İşte bu noktada zihinleri, onlara uygulanan muazzam acıyla başa çıkmak için gerçeklikten ayrılır ve ayrılır. Bu dahili bir zihinsel savunma stratejisidir. Bununla birlikte, mağdur, temel kişiliğinden kopuk olan birden fazla "alt" veya kişilik oluşturur. Bu değişikler diğer değişiklerin varlığını bilmiyorlar; böylece mağdur bir şeyler yapmak üzere programlanabilir (örneğin bir seks kölesi ya da bir suikastçı haline gelebilir) ve bunları hatırlamamaktadır, çünkü bir değişimin olaydan sonra ortaya çıkıp bilinçaltına dönmesi tetiklenebilir. Zihin kontrolü söz konusu olduğunda, maskeler, NWO denetleyicilerinin bilinçli olarak kendi bilinçaltı propagandalarını hedefledikleri gizli yönlerinin veya kişiliklerinin simgesidir.

Maske takmak birçok açıdan büyük bir konudur. Gerçeği Maskelemek: Çalışmalar Maskeleri İnsanların Zayıflattığını ve Sizi Korumadığınızı Gösteren makalede, maske takmanın sadece kendinizi COVID'den korumak istiyorsanız tıbbi olarak yararsız olmanın değil, aynı zamanda sağlık. Bununla birlikte, maskelerin ritüel yönleri söz konusu olduğunda daha derin birçok katman vardır. Birincisi, maskeler sansürü, ağzını örtmeyi, öğürmeyi ve süp
özgür bir sesin basıncı. Sansürü tasvir eden kaç görüntünün ağzında bant olan bir kişiyi gösterdiğini düşünün. Sansür, resmi olarak gerçekleşmeden önce bile bu gündemin Tüm korona inisiyasyon ritüellerini tek bir kavramla özetleseydim, bu eski, denenmiş ve gerçek olan olurdu. Ordo ab chao. Hegel diyalektiği. Problem Reaksiyon çözeltisi. Anka kuşu küllerden doğuyor. Tüm bu cümleler aynı yönteme işaret ediyor: yeniyi yaratmanın yolunu açmak için eskiyi yok etmek. Bu yöntem kendi başına kötü değildir; her şey nasıl kullanıldığı hakkında. Ritüelin gerçek amacı kişinin zihnini ve karakterini değiştirmektir ve bilinçli veya bilinçsiz, kasten veya farkında olmadan yapılabilir. Ritüel kara büyü kadar beyaz büyü için de kullanılabilir, örneğin bu tekniği kendi içinizdeki yıkıcı alışkanlıkları fethetmek ve daha iyi bir insan olmak için kullanabilirsiniz. Sadece dünya çapında komplo bağlamında, bu yöntem NWO komplocuları tarafından dünyayı daha az özgür, daha az huzurlu, daha kontrollü ve daha hiyerarşik bir yer haline getirmek için kullanılıyor.

Son düşünceler

Coronavirus Operasyonu dünya çapında bir ritüeldir ve birçok unsuru oldukça semboliktir. İnsanlar bilinçsiz olarak daha derin gündemi nasıl destekledikleri konusunda ipucu olmadan katılımcılar olarak yönlendiriliyorlar (örneğin kendi kölelikleriyle işbirliği yaparak, gülünç kısıtlamalara alışarak ve hatta vatandaşlarını aktif olarak polislik ederek). Bu sahte koronavirüs pandemisinin bir ritüel olması, NWO'nun iç çekirdeğinin kara büyü uygulayan Satanistler olduğu göz önüne alındığında şaşırtıcı değildir. Hayatta kalan ihbarcıların kanıtladığı gibi, Şeytani ritüellerinden bazıları tecavüz, hayvanlar, kitle seks partileri gibi insanları avlamak, insan kanı içmek, yamyamlık ve çocuk kurbanlarını içerir. Haklarımızı ve özgürlüğümüzü bu karanlık karşısında gerçekten koruyacaksak, bu gündemin daha derin sembolik yönlerine dikkat etmeliyiz.

https://www.nexusnewsfeed.com/…/exposing-the-occult-corona…/

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)