Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

19 Aralık 2020 Cumartesi

Cinsel Sapmaları Savunanlara Reddiye

 Cinsel Sapmaları Savunanlara Reddiye

Ebu Muâz el-Çubukâbâdî

Livata, Lezbiyenlik, Swingerlik gibi cinsel sapmaları temize çekmeye çalışan ve İstanbul Sözleşmesi ile Küreselci kâfirlerin cinsiyetsiz toplum amaçlayan sapkın fikirlerine cevaplar

Link (Dosyayı indirmek için sağ tıklayıp farklı kaydet seçebilirsiniz)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)