Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

19 Aralık 2020 Cumartesi

Evrenselci ve Tarihselci Sünnet İnkârcılarına Reddiye

 Sünnet İnkârcılarına Reddiye

Evrenselci ve Tarihselci Sünnet İnkârcısı Zındıklara Cevaplar

Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Link (Dosyayı indirmek için sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçebilirsiniz)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)