Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

13 Mayıs 2021 Perşembe

13 Mayıs Ramazan Bayramıdır!

 Fas, Gana ve Cezayir'den teyit edilen  1442 Şevval hilaline dair haber ve görüntülü deliller ile rü'yet sabit olmuştur.

Fas ve Gana'dan gelen rü'yet haberinin diğer bir şahidi, aşağıda aktaracağım, Cezayir'den Zeynel Deniz tarafından kaydedilen hilal görüntüsüdür. Görüntüyü ulaştıran Rüştü Zorlu Bayer kardeşe teşekkür ederiz.


Barbados ve Trinidad Tobago'da da hilal görülmüştür.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)