Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

14 Mayıs 2021 Cuma

Maskeyle Namaz, Selefin Elle Karşı Çıktıkları Münkerlerdendir

 


İbn Ebî Şeybe, Musannef’te (no:7301) dedi ki: bize Ma’n b. İsa tahdis etti, o Malik b. Enes’ten, o Abdurrahman b. el-Mucbir’den rivayet etti:

أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ يُغَطِّي فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ جَبَذَ الثَّوْبَ جَبْذًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْ فِيهِ

“Salim b. Abdillah (b. Ömer b. el-Hattab) rahimehullah bir adamın ağzı örtülü olarak namaz kıldığını görünce o kumaşı ağzından sertçe çekip alırdı.”

Bunu İmam Malik de el-Muvatta’da (1/17) rivayet etmiştir. İsnadı sahihtir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)