Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

18 Mayıs 2021 Salı

İnsanlık Düşmanı Satılmış Hükümetlerin Sözde Tedbir Dayatmalarına Dava

 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un pandemi yalanı bahane edilerek uygulanmakta olan maske, mesafe, sokağa çıkma yasağı, aşı dayatmaları gibi hukuksuzluklar aleyhinde açtığı davanın bildirisine dair konuşması aşağıdaki linkte verilmiştir.

Bu bildiride resmi hukukçuların hangi çekincelerle bu zulümlere sessiz kaldıklarına da vurgu yapılmaktadır. Bu gösteriyor ki, plandemiden rahatsız olan resmî yetkililer, makamlarını ve prestijlerini kaybetme korkusuyla sessiz kalmaktadırlar. Bu yüzden mahkemelere sivil itirazlarla başvuruların çoğaltılması gerekmektedir. Nitekim sivil olarak maske, kapanma gibi konularda verilen cezalara yapılan bir çok itiraz davaları kazanılmıştır. 

Link: Dava Bildirisi

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)