Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

11 Aralık 2012 Salı

Muasırların Yıkmaları Gereken Put: Suretler


Ruh Taşıyan Canlıların Suretinin Haramlığı


Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadiî Rahimehullah'tan özetleyerek tercüme eden: Ebu Muâz el-Çubukâbâdî

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem suret yapanlara lanet etmiştir

Avn b. Ebi Cuhayfe hacamatçı bir köle satın almıştı. (babası Ebu Cuhayfe ona) dedi ki:

أنه أشترى غلامًا حجامًا فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.

“Şüphesiz Nebî sallallahu aleyhi ve sellem kan ücretinden, köpek ücretinden ve fahişenin ücretinden yasakladı. Faiz yiyene, faize vekillik yapana, dövme yapana ve yaptırana ve suret yapana lanet etti.”

Buhari (10/393)

Suretlerin Silinmesinin Emredilmesi

Ebu’l-Heyyac el-Esedî dedi ki: “Ali b. Ebi Talib radıyallahu anh bana şöyle dedi:

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته.

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in beni gönderdiği şey için seni göndermeyeyim mi: Silmedik bir timsal bırakma, düzlemedik bir yüksek kabir bırakma!”

Diğer rivayette bu hadisi:

ولا صورة إلا طمستها.

“Silmedik bir suret bırakma” lafzıyla zikretti.

Muslim (2/666)

Allah’ın Dışında Surete  de İbadet Edenler Olmuştur

Aişe radıyallahu anha’dan:

لما أشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت بعض نسائه كنسية رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال " أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله "

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığı zaman hanımlarından birisi Habeş topraklarında gördüğü bir kiliseden bahsetti. Ona: “Mariye” deniliyordu. Umm Seleme ve Umm Habibe radıyallahu anhuma Habeş topraklarına gitmişlerdi. Bu kilisenin güzelliğinden ve içindeki suretlerden bahsettiler. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve şöyle buyurdu: “Onlar, kendilerinden salih bir kimse öldüğü zaman kabrinin üzerine mescid bina edeler, sonra bu suretleri yaparlardı. Onlar Allah katında halkın en şerlileridirler.”

Buhari (3/208) Muslim (1/375)

Melekler İçinde Suretler Bulunan Eve Girmezler

Ebu Talha radıyallahu anh’den: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير "

“Melekler içinde ne köpek ve ne de suretler bulunan eve girerler.”

Buhari (10/380- Fethu’l-Bari) Muslim (14/83, 84-Nevevi şerhiyle)

Şeyh Mukbil dedi ki: “Burada meleklerden maksat rahmet melekleridir.”

Zeyd b. Halid, Ebu Talha radıyallahu anh’den rivayet ediyor: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ". قال بسر: ثم أشتكى زيد فعدناه فإذا بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور اليوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال " إلا رقما في ثوب ".

“Şüphesiz melekler içinde suret bulunan bir eve girmezler.” Ravi Busr dedi ki: “Sonra Zeyd rahatsızlandı ve biz onu ziyaret ettik. Kapısında üzerinde suret bulunan bir örtü gördük. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in eşi olan Meymune radıyallahu anha’nın kardeşi Ubeydullah el-Havlanî’ye dedim ki: “Zeyd bize önceki gün suretler hakkında hadis söylememiş miydi?” Ubeydullah: “Ancak kumaştaki rakam hariç” dediğini duymadın mı?” dedi.

Buhari (10/389) Muslim (14/85)

İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan:

وعد جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقيه فشكا إليه ما وجد، فقال له: " إنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب

“Cibril, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e vaadde bulunmuş, gelmeyince bu durum Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e ağır gelmişti. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkınca Cibril ile karşılaştı. Hissettiği durumu ona şikayet etti. O da dedi ki: “Biz içinde ne suret ve ne de köpek bulunan bir eve gireriz”

Buhari (10/391) Muslim (14/81)

Aişe radıyallahu anha üzerinde suretler bulunan bir nemruka (minder) almıştı. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girmedi. Aişe radıyallahu anha: “Allah’a tevbe ederim, günahım nedir?” dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bu nemruka nedir?” buyurdu. Aişe radıyallahu anha da: “Üzerine oturmak ve yaslanmak için” dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Bu suretleri yapanlar kıyamet gününde azap olunurlar. Onlara: “Yarattığınız şeyleri diriltin” denilir. Şüphesiz melekler içinde suret bulunan bir eve girmezler.”

Buhari (10/389) Muslim (14/89)

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تماثيل أو تصاوير

“Melekler içinde timsaller (heykel ve biblolar) veya suretler (resimler) bulunan bir eve girmezler.”

Muslim (14/94)

Ali radıyallahu anh’den:

صنعت طعامًا فدعوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء فدخل فرأى سترًا فيه تصاوير فخرج وقال: " إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير

“Bir yemek yaptım ve Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’i davet ettim. Gelip girdiğinde üzerinde suretler bulunan bir örtü gördü ve hemen çıktı. Şöyle buyurdu: “Şüphesiz melekler içinde suretler bulunan bir eve girmezler.”

Sahih. Nesai (8/213) İbn Mace (2/1114) Ebu Ya’la (1/342)

Kıyamet Gününde En Şiddetli Azap Görenler Suret Yapanlardır

Muslim dedi ki: “Mesruk ile beraber Yesar b. Numeyr’in evinde idik. Sofasında timsaller gördük. Dedi ki: “Abdullah (b. Mesud radıyallahu anh)’ın şöyle dediğini işittim: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

إن اشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورن

“Şüphesiz kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek olanları suret yapanlardır.”

Buhari (10/382) Muslim (14/92)

İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم

“Şüphesiz şu suretleri yapanlar kıyamet gününde azap edilecekler ve onlara şöyle denilecek: “Yarattıklarınıza can verin.”

Buhari (10/382) Muslim (14/92)

Suret Yapanlar İnsanların En Zalimleridir

Ebu Zur’a şöyle dedi: “Ebu Hureyre radıyallahu anh ile beraber Medine’de bir eve girdik. Yukarı tarafta bir ressamın suret yaptığını gördü. Şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة

“(Allah Azze ve Celle buyurdu ki:) Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Haydi bir tane yaratsınlar, bir zerre yaratsınlar!” Sonra bir kap su istedi, eliyle yıkamaya başladı. Öyle ki su, koltuk altına kaçtı…

Buhari (10/385) Muslim (14/93, 94)

Ruh Taşıyan Canlıların Suretlerinin Genel Olarak Haram Kılınmasının Delili

Aişe radıyallahu anha’dan: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndü. Benim yanıma geldiğinde ben de üzerinde resimler olan bir perdeyi kilere asmıştım. Onu aldı ve parçaladı. Yüzü kızarmıştı. Şöyle buyurdu:

يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله

"Ey Aişe! Kıyamet günü Allah indinde azaba uğrayan insanların en şid­detlileri, Allah'ın yarattıklarına benzer şeyler ya­panlardır. (Yaratma konusunda Allah'a benzemeye kalkışanlardır)." Aişe radıyallahü anha dedi ki;  “Bunun üzerine ben de onu parçalayıp bir veya iki yastık yaptım."

Muslim’in rivayetinde şöyle geçer: “Örtüyü görünce Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzünün rengi değişti. Sonra perdeyi alıp parçaladı ve sonra şöyle buyurdu:

إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله

 “Şüphesiz kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek olanları Allah’ın yarattıklarına benzetenlerdir.”

Buhari (10/386) Muslim (14/87)

Suret Yapmaktan Yasaklama

Cabir radıyallahu anh’den:

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك.

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde suret bulundurmaktan ve suret yapmaktan yasakladı.”

Hasen. Tirmizi (5/427)

Cabir radıyallahu anh’den:

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت محيت كل صورة فيه

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem evde suret bulundurmaktan ve kişinin bunları (suretleri) yapmasından yasakladı. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Fetih zamanı, Batha’da Ömer radıyallahu anh’e Kab’eye gidip oradaki bütün suretleri silmesini emretti. Kabedeki bütün suretler silinmedikçe girmedi.”

Hasen. Ahmed (3/335, 383, 384) Ebu Ya’la (4/169)

Şeyh Mukbil dedi ki: “Bu hadisler gölgeli ya da gölgesiz, her resmin genel olarak haram kılındığının delilleridir.”

 Cabir radıyallahu anh’den:

كان في الكعبة صور، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب أن يمحوها، فبل  عمر ثوبًا ومحاها به، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فيها منها شيء

“Kabe’de suretler vardı. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh’a onları silmesini emretti. Ömer radıyallahu anh de bir kumaşı ıslatarak onları sildi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya girdiğinde, o suretlerden bir şey kalmamıştı.”

Ahmed (3/396)

Şeyh Mukbil şöyle demiştir: “Bu hadis fotoğraf ya da başka şekilde ruh taşıyan bütün suretlerin genel olarak haram kılındığına delildir.”

Suret Yapmak Büyük Günahlardandır

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وُكِّلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلهًا آخر، وبالمصورين

“Kıyamet gününde gören iki gözü olan, işiten iki kulağı olan ve konuşan bir dili olan bir boyun cehennemden çıkarak şöyle diyecek: “Ben şu üç tür kişi ile görevlendirildim: Her inatçı zorba, Allah ile beraber başka bir ilaha dua eden herkes ve suret yapanlar”

Sahih. Tirmizi (7/295) Ahmed (16/184)

Şüphelilerden Uzaklaşmak

Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe’den:

أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف قال: فدعا أبو طلحة إنسانًا ينزع نمطًا تحته، فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيها تصاوير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قد علمت، قال سهل: أو لم يقل: " إلا ما كان رقمًا في ثوب؟ " قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي

“O Ebu Talha el-Ensari radıyallahu anh’ı hasta iken ziyarete geldi. Yanında Sehl b. Huneyf’in bulunduğunu gördü. Dedi ki: “Ebu Talha radıyallahu anh altındaki örtüyü alması için birini çağırdı. Sehl radıyallahu anh ona dedi ki: “Neden onu kaldırtıyorsun?” dedi ki: “Çünkü onda resimler vardır. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında senin de bildiğin şeyi söylemiştir.” Sehl radıyallahu anh dedi ki: “Ancak kumaşta bulunan şekil hariç” demedi mi?” Ebu Talha radıyallahu anh: “Evet, lakin ben gönlümde bir sıkıntı kalmasını istemiyorum” dedi.

Sahih. Tirmizi (5/430)

Suretlerin Ağaç Şekline Dönene Kadar Kesilmesi Emri

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

أتاني جبرائيل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطأن، ومر بالكلب فليخرج "، ففعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ذلك الكلب جروًا للحسين أو للحسن تحت نَضَدٍ له فأمر فأخرج.

“Cebrail (aleyhi's-selâm) bana geldi ve şöyle dedi: “Ben sana dün gelmiştim. Eve girip yanına gelmeme engel olan şey ancak evin kapısındaki adam timsalleridir. Evde üzerinde timsaller bulunan şekilli bir örtü vardı. Yine evde bir de köpek vardı. Emret de kapıdaki timsaller kesilip ağaç şekline getirilsin. Örtünün kesilerek ayak altında çiğnenen iki yastık yapılmasını emret. Köpeğin de çıkarılmasını emret.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı…

Hasen, sahih. Tirmizi (8/90) Ebu Davud (11/213) Ahmed (8032, 8065)

Ruh Taşıyan Canlıların Suretlerini Yapan Herkes Cehennemdedir

Said bin ebi'l Hasan'dan: “Bir adam İbn Abbas radıyallahu anhuma’ya geldi ve dedi ki: “Ben şu resimleri yapan biriyim. Bu konuda bana fetva ver.” Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anhuma ona dedi ki: “Bana yaklaş.” Adam da O'na yaklaştı. Sonra İbn Abbas radıyallahu anhuma: “Bana yaklaş” dedi, o da yaklaştı; ta ki elini adamın başına koyuncaya kadar yaklaştı. Sonra dedi ki: “Sana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimi haber vereceğim. Allah Rasûlünün şöyle dediğini işittim:

كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم

"Bütün musavvirler (heykel, resim, video v.s yapanlar) Cehennem'dedirler. Yapmış olduğu her resme can ve­rilir de onlar ona Cehennemde azap verirler." Daha sonra İbn Abbas radıyallahu anhuma adama dedi ki: “Eğer mutlaka resim yapacaksan ağaç resimleri ve canı olmayan şeylerin resimlerini yap.”

Muslim (14/93)

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

من صور صورة في الدنيا كُلِّفَ أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ

Kim dünyada bir suret yaparsa kıyamet gününde ona ruh üflemekle emrolunur. O da bunu yapamayacaktır.”

Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle demiştir: “Bu deliller ruh taşıyan canlıların suretini yapmanın genel olarak haram kılındığını göstermektedir. Bu suretin gölgeli veya gölgesiz olması fark etmez. Kumaştaki şekil hadisi gölgesi olmayanın da haram kılındığını göstermektedir. Yine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Kabe’nin duvarında bulunan suretlerin silinmesini emretmiş, bu resimler kumaş ve su ile silinmiştir.

“Ancak kumaştaki şekil hariç” sözü, suret yapanlara delil değildir. Zira bu şekil, ruh taşımayan varlıklara ait olabilir. Yine (başı kesilerek) ağaç şekline çevrilmiş canlılara ait olabilir. Meleklerin girmelerine mani olmaması için yerde bulunan, hakir görülen suretlerin de evden temizlenmesi gerekir. yine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, yastıkta bulunan suretlerin kesilmesini emretmiştir. Muhtemelen bu suretler yer yaygısında idi. bu resimler de ağaç şeklinde dönecek şekilde kesilmiştir.

Böylece anlaşılmıştır ki, dergilerde, gazetelerde, televizyonda, videoda ve bunların dışındaki modern aletlerde bulunan suretler haramdır. Heva ehlinin şüphelerle bu haramı süslemelerinden sakınmalısın! Nitekim her suret yapanın cehennemde olduğunu öğrenmiş bulunuyorsun. Hadisteki “Kullu: her” kelimesi genellik ifade eder. Yine “Yok etmedik bir timsal bırakma” hadisindeki “bir timsal” kelimesi nekredir ve nefiy siyakıyla gelmiştir. Bu, ruh taşıyan bütün canlıları kapsayan bir ifadedir. Bundan çocukların bez ve yünden oyuncakları istisnadır. Nitekim Aişe radıyallahu anha’nın oynadığı kanatlı atı vardı. Ama piyasada satılan plastik oyuncaklar caiz değildir.

Ey sünnet ehli! Toplumunun halkına uymaktan seni sakındırırım. İnsanların çoğu delile aldırmıyorlar! Bilakis İslam düşmanlarının peşinden gider hale gelmişler, onları adım adım izlemektedirler. Tıpkı Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisinde buyurduğu gibi: “Elbette sizden öncekilerin âdetlerine adım adım uyacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğine girecek olsalar, siz de gireceksiniz.” Dediler ki: “Ey Allah’ın rasulü! Yahudi ve Hıristiyanlara mı?” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ya kime olacak?” buyurdu. Maksad hasıl olmuştur. Alemlerin rabbine hamd olsun.”
Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadiî rahimehullah


Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)