Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Ekim 2014 Cumartesi

Ay Evreleri Takip Rehberi


Suud'da dünyanın döndüğüne inanan kimseler tarafından hazırlanan hatalarla dolu Ummu'l-Kura takvimini esas alarak, güya sözde şahitliklerle ilan edildiği iddia edilen batıl kararlara uyan, göz göre göre insanları ibadetleri hususunda saptıran, bir nevi tagutluk yapan, bid'atlere çağıran dernekçi, kelamcı, felsefeci cumhur kompleksli insanlar Allah'tan korksunlar!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)