Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Ekim 2014 Cumartesi

Dernekçilerle Çalışmak Caiz midir?


Fas’tan şöyle soruldu: “Ben bir uzmanlık dalında profesörüm. Bana hizipçi bir dernekten, öğrencilere ders vererek, üniversite öğrencilerini imtihanlara hazırlamam için bir teklif geldi. Onların bu taleplerine icabet etmem caiz midir?
Şeyh Abdulaziz el-Ber’î şöyle cevap verdi: “Dernekçilerle beraber çalışmanı tavsiye etmem. Dernekçiler, en iyi halde hizipçidirler. Size onlardan uzak durmanızı nasihat ederiz.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)