Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Ekim 2014 Salı

Mecbur Olmadıkça Bid'atçinin Arkasında Namaz Kılınmaz


Soru: “Ben işim gereği çoğunluğunun hatta imamın bile haricîlerden olduğu bir mescidde namaz kılıyorum. Onlarla beraber mi namaz kılayım, yoksa yalnız başıma mı kılayım?
Muhammed b. Ömer Bazemul’un cevabı: “Hayır, onlarla beraber kılma. Onlarla beraber namaz kılma. Çık ve eğer işinde veya okulunda onlardan başka beraber namaz kılabileceğin bir kardeş varsa, onunla beraber namaz kıl. Ancak sen yönetici tarafından bu mescidde namaz kılmaya mecbur bırakılmış isen o başka.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)