Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Ekim 2014 Salı

Kişi Selefî'likten Neyle Çıkar?


Soru: “İnsanı selefi’likten ne çıkarır? Kişide muamelelerinde bazı muhalefetler varsa ve yalan söylüyorsa o selefin menheci üzerinde midir? Ona selefi diyebilir miyiz?
Muhammed b. Ömer Bazemul’un cevabı: Kişi inadı ve Ehli Sünnetin üzerinde olduğu büyük meselelerde veya cüz’i meselelerin bir çoğunda muhalefet ederek hevaya uyar da, hüccet kendisine ikame edildiği halde delilin gerektirdiğine dönmezse selefilikten çıkar. Yahut Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ve onunla gelenler dışında kendisine bir imam edinir veya bir şey belirler, dostluk ve düşmanlığını ona göre yaparsa selefilikten çıkar.
Link: http://www.bazmool.net/fatawa/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%9F

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)