Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Ekim 2014 Cumartesi

Velâ ve Berâ Konusunda Gevşek Olanlara Nasıl Davranılır?


Soru: “Yanımızda selefi bir genç var. Lakin vela ve bera konusunda zayıf birisi olup bazı şüpheci kimselerle beraber bulunuyor. Bazı selefiler de onun hakkında: “O selefi değil” derken, diğer bazıları: “O selefidir, ama vela ve bera konusunda zayıf. Ona nasihat etmeye devam edilmeli” diyorlar. Bununla beraber o şüpheci kimseler de bu gençle bir araya gelip ziyaret ediyorlar. Bu gence karşı nasıl davranmalıyız?
Şeyh Abdulaiz el-Ber’î’nin cevabı: “Selefi’nin aşmaması gereken sınırları bulunmak zorundadır. Evet, bu sınırda durduğu zaman bid’at ehlinden hiç kimse ona yaklaşmaz. Sen sünnet üzeresin, bid’at ve sapıklık ashabına kulaklarını açarsan kalbin kayar veya kayacak gibi olur. Kendini tehlikeye atma! Bu bid’atçiden bir şey işittiğinde sana bir zarar vermeyecek olsa dahi nefsine karşı güzel zanda aşırı gitme!
Bid’atçi zehir gibidir. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Hastayı sıhhatlinin yanına sokmayın” buyurmuştur. Yine: “Cüzzam’lıdan, aslandan kaçar gibi kaç” buyurmuştur. Fikri cüzzamlı olan kimse, bedeni cüzzamlı olan kimseden daha tehlikelidir. Evet, bid’at ehlinden sakınma üzere olmalısın! O şahıs bid’atçi, sen ise sünnet ehlisin! “Ben ona nasihat ediyorum, şöyle açıklıyorum” diyorsun! Bu kelam da nedir!? Büfe’de çay içmeler, Arabada tek başına gitsen bile telefon mesajları, Whatsapp mesajları vs. bu üslup neyin nesidir?! Sen sünnet ehlisin, o ise bid’at sahibi! O Allah’a tevbe etmedikçe onu terk et, onunla oturma! Nefsini bid’at ehliye oturmaya alıştırma! Bu bir tehlikedir!
 Kuduz hastalarının yanına sağlıklı kimseyi sokmak onlara fayda vermez, lakin sağlıklı kimseler kuduz olur.
Bir kutudaki tek bir çürük elma, yanındaki elmaları da çürütür. Sen onun yanında oturursan seni bozar. Onu terk et! Evet, ona kardeşlerinin doğru şekilde nasihat etmesi gerektiğini zikrediyorsunuz.  Onun menheci hakkında şüphelenmeleri doğrudur, yerindedir. Bu yüzden akıl sahiplerinden üç veya dört kişi onunla oturup, olabildiğince yumuşak ve en güzel ibarelerle nasihat etmelidir. Bundan sonra ya sizi tercih eder, ya da bid’atçi hizipçi (dernekçi)leri tercih eder.”
Tercüme: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)