Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Ekim 2014 Salı

Suriye'de Meşru Bir Cihad Var mı?


Soru: “Suriye’deki cihadın hükmü nedir?”
Muhammed b. Ömer Bazemul’un cevabı: Suriye’de ve başka ülkelerde bildiğim kadarıyla meşru bir cihad yoktur. Zira cihadın şartları mevcut değildir. Buradaki savaş, ülke dışındakiler için bir fitnedir. Yine ülke içinde canını, malını ve ırzını savunmak için taarruz etmeyenler için de öyledir. Allah muvaffak kılsın.
Link: http://www.bazmool.net/fatawa/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%9F

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)