Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Temmuz 2015 Perşembe

Farklı Zamanlarda Öğle ve İkindi Vakitleri


El-Lecnetu’d-Daime 7550 no’lu fetva

Tercüme: Ebu Muaz

Soru: “Öğle ve ikindi namazlarının vakitleri nasıldır? Mesela kış vakti gölge Mali Cumhuriyeti’nin vaktine göre saat on iki’de beş ayak boyu oluyor. Böyle bir vakitte öğle ve ikindi vakitleri nasıl olur? Yazın ise gölge ayaktan daha kısa oluyor ve sene boyunca vakitler bize karışık geliyor. Bu yüzden size öğle ve ikindi vakitleri hususunda bizi aydınlatmanız için bu soruyu gönderiyoruz.”

Cevap: Din bize namazların vakitlerinin kevni alametlerini asırlar ve mekanları kuşatacak şekilde, değişmeyen kayıtlarla beyan etmiştir. Bize öğle vaktinin zeval vaktinde başladığını açıklamıştır. Yani güneş semanın ortasından batı yönüne doğru meylettiği zaman başlar. O anda her şeyin gölgesi, zevalden önce batıda iken, doğuya doğru uzamaya başlar. Öğlenin vakti, ikindi vaktinin girmesiyle biter. Zeval vaktindeki gölgenin miktarı kışın olduğu gibi uzun olsa da, yazın olduğu gibi kısa olsa da fark etmez.

Yine din bize ikindi vaktinin; zeval anında mevcut olan gölge; ister uzun olsun, ister kısa olsun, bu gölgeden sonra her şeyin gölgesinin bir misli olduğu zaman başladığını açıklamıştır.

Nitekim âlimler her insanın boyunun kendi ayağıyla yedi adım olduğunu zikretmişlerdir. Buna göre ikindi vakti, zeval anındaki gölgene ek olarak gölge boyunun senin adımınla yedi adım olduğu zaman başlar. Hangi mekân ve hangi zamanda olsan, yaz kış bu değişmez. (yani değişen zeval anındaki gölge boyudur - mütercim -) İkindi vaktinin bitişi ise güneşin batışıdır. Başarı Allah’tandır. Allah’ın salat ve selamı nebimiz Muhammed’e ailesine ve ashabı üzerine olsun.”

İlmî Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu

Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz

Başkan yardımcısı: Abdurrazzak Afifî

Üyeler: Abdullah b. Kuud, Abdullah b. Gudeyyan

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)