Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

31 Ocak 2013 Perşembe

Haremlik Selamlığı Emreden Ayet

Kadınlarla erkeklerin bina içinde birbirlerini görmelerini engelleyen bir perde veya duvar arkasına geçmelerini emreden Hicab (Ahzab 53) ayeti hakkında sahih olarak gelenler

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Peygamberin eşlerinden bir şey istediğiniz zaman, perde arkasından isteyin; bu hem sizin kalbleriniz ve hem de onların kalbleri için daha temizdir." (Ahzab 53)
Buhari, İbn Cerir ve İbn Merduye'nin Enes radıyallahu anh’den bildirdiğine göre Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh:
يَا رَسُول الله يدْخل عَلَيْك الْبر والفاجر فَلَو أمرت أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ بالحجاب فَأنْزل الله آيَة الْحجاب
"Ey Allah'ın Resulü! Yanına iyisi de kötüsü de giriyor. Müminlerin annelerine hicab arkasına (perde arkasına) geçmelerini emretsen” deyince, Allah Hicab ayetini indirdi.
(Sahih. Buhari (402, 4483, 3790, 4916) Taberi (19/164).
İbn Cerir, Aişe radıyallahu anha'dan rivayet ediyor:

ان أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كن يخْرجن بِاللَّيْلِ إِذا برزن إِلَى المناصع وَهُوَ صَعِيد فيح وَكَانَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يَقُول للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أحجب نِسَاءَك فَلم يكن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يفعل فَخرجت سَوْدَة رَضِي الله عَنْهَا بنت زَمعَة لَيْلَة من اللَّيَالِي عشَاء وَكَانَت امْرَأَة طَوِيلَة فناداها عمر رَضِي الله عَنهُ بِصَوْتِهِ أَلا قد عرفناك يَا سَوْدَة حرصاً على أَن ينزل الْحجاب فَأنْزل الله تَعَالَى الْحجاب قَالَ الله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي}

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımları, tuvalet ihtiyacı için (evlerde tuvalet olmadığı için) geceleri yerleşim dışında açık araziye çıkardı. Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: “Hanımlarına örtünmelerini emret” derdi. Allah'ın Resulu sallallahu aleyhi ve sellem onun bu isteğine aldırış etmezdi. Bir gece yatsı vakti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından boyu uzun olan Sevde bt. Zem'a tuvalet için çıkınca, Ömer radıyallahu anh de arkasından, örtünme ile ilgili bir vahiy inmesi hususunda hırsla: “Ey Sevde elbette seni tanıdık" diye bağırdı. Bunun üzerine  yüce Allah: "Ey inananlar! Peygamber'in evlerine, yemeğe çağırılmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin; fakat davet edilseniz girin ve yemeği yiyince, dağılın. Sohbet etmek içinde girip oturmayın. Bu haliniz Peygamberi üzüyor, o da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber'in eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sayede sizin gönülleriniz de, onların gönülleri de daha temiz kalır. Bundan sonra ne Allah'ın Peygamber'ini üzmeniz ne de O'nun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Doğrusu bu, Allah katında büyük şeydir" ayetini indirdi.”

(Sahih. İbn Cerir (19/168), Buhari (146, 6240) ve Müslim (2170).
İbn Sa'd, Abd b. Humeyd, İbn Merduye ve Beyhaki Şu'abu'l-İman' da, Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ettiler:
كنت أَدخل على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِغَيْر إِذن فَجئْت يَوْمًا لأدخل فَقَالَ عَليّ: مَكَانك يَا بني إِنَّه قد حدث بعْدك أَمر لَا تدخل علينا إِلَّا بِإِذن
“Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına izinsiz giredim. Birgün girmek için geldiğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Yerinde dur ey oğul! Sen gittikten sonra bir şey oldu. Bundan sonra yanımıza izin almadan girme” buyurdu.
(Sahih. İbn Sa'd (8/105) ve Beyhaki (7795).
Nesai, İbn Ebi Hatim, Taberani ve İbn Merduye sahih isnadla Aişe radıyallahu anha'nın şöyle dediğini rivayet ediyorlar:
كنت آكل مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَعَاما فِي قَعْب فَمر عمر فَدَعَاهُ فَأكل فاصابت أُصْبُعه أُصْبُعِي فَقَالَ عمر: أوه لَو أطَاع فيكُن مَا رَأَتْكُنَّ عين فَنزلت آيَة الْحجاب
“Allah'ınResulu ile birlikte yemek yiyordum. Hz. Ömer tabağa eline uzatırken parmağı parmağıma dokundu. Bunun üzerine: “Ah sizin hakkınızda benim sözüm dinlense, siz kadınları hiçbir yabancı göremez” dedi. Bunun üzerine Hicab ayeti nazil oldu.”
(Sahih. Nesai Sunenu’l-Kübra (11419), İbn Ebi Hatim (11/490) Taberani Evsat (2947) ve es-Sağir (1/83, 84) Elbani, es-Silsiletu's-Sahiha. 7/421, no:3148).
İbn Sa'd, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ediyor:
نزل حجاب رَسُول الله فِي عمر أكل مَعَ النَّبِي طَعَاما فاصاب يَده بعض أَيدي نسَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمر بالحجاب
“Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e örtü edinmesini emreden ayet, Ömer radıyallahu anh ile ilgili bir olay sebebiyle inmiştir. Ömer radıyallahu anh, Allah'ın Resulu sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yemek yerken, eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından birinin eline değdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e (kadınlarla erkekleri birbirinden ayıran) perde edinmesi emredildi.”
(Hasen. İbn Sa'd (8/175).
İbn Cerir'in Mücahid'den rivayetine göre
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يطعم وَمَعَهُ بعض أَصْحَابه فاصابت يَد رجل مِنْهُم يَد عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فكره ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَنزلت آيَة الْحجاب
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden bazılarıyla yemek yerken, bir kişinin eli Aişe radıyallahu anha'nın eline değince bu durum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gitmedi. Bunun üzerine hicab ayeti nazil oldu.
(Hasen ligayrihi. İbn Cerir (19/167) isnadında Leys b. Ebi Suleym vardır.)
İbn Cerir'in bildirdiğine göre İbn Mes'ud der ki:
أمر عمر نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالحجاب فقالت زينب: يا ابن الخطاب، إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ فأنزل الله (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)
Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımlarına hicabı (perde arkasına geçmelerini) emredince Zeyneb: "Ey Hattab'ın oğlu, vahiy bizim evlerimizde nazil oluyorken sen bizim için kıskançlık mı duyuyorsun?" dedi. Bunun üzerine yüce Allah, " Peygamber'in eşlerinden bir şey bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin..." buyruğunu indirdi.
(Hasen. İbn Cerir (19/165).

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)