Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

26 Ocak 2013 Cumartesi

Pantolon İle Namaz Kılınır mı?

Şeyh el-Elbani rahimehullah şöyle demiştir: “Pantolon avreti belli eder. Erkeğin avreti dizi ile göbeği arasıdır. Namaz kılan kimsenin, Allaha isyandan olabildiğince uzak olması gerekir. O secde ettiğinde kalçası belli olur. hatta iki avret bölgesi belli olur. Bu insan alemlerin rabbinin huzurunda nasıl bu şekilde durarak namaz kılabilir?
Ama pantolon dar olmayıp genişse (şalvarı kastediyor), onun içinde kıldığı namaz sahihtir. En faziletlisi üzerinde dizi ile göbeği örten bir kamis bulunmasıdır. Bu dizin yarısına veya topuklara kadar inebilir. Zira bu tesettür bakımından en kamilidir.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)