Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

30 Ocak 2013 Çarşamba

Kadınlarla Erkeklerin Karışık Olduğu Seminer ve Derslere Katılmak Caiz DeğildirKadınların evlerinden çıkmaları asla aykırıdır. Bu konuda asıl: “Evlerinde karar kılsınlar” (Ahzab 33) ayetidir. Kötülüklerden uzak olması şartıyla, ağır basan bir maslahattan dolayı kadının evden çıkması, asl’a muhalif olarak caizdir. Kötülükleri gidermek, maslahatı elde etmekten önceliklidir. Öğrenilmesi farz olan; talep olunan şekilde ibadetlerin yerine getirilmesi gibi şeylerden fazlasını öğrenmek, ilim ehline göre müstehaptır. Farz değildir. İhtilat ise haramdır. İhtilat; birbirlerine yabancı olan erkeklerle kadınların bir arada bulunması olup, bu haramdır. Kötülükleri önlemenin, iyilikleri elde etmekten öncelikli olduğunu öğrenmiştik. Şayet kadın evinde okuma yazma öğrenmeden kalsa dahi, bütün asırlarda müslümanların kadınlarınn çoğunun hali bu şekildeydi! Nitekim bu evlerde gözeticilik yapan kadınlar,  analar olarak; yabancı erkekler kendilerini görmeden ve onlar da yabancı erkekleri görmeden; racul (erkek) adını hak eden alimler, önderler ve davetçiler çıkarmışlardır! Onlar analardır. Lakin bu kadın, ilim öğrenmek gibi güzel bir niyetle dahi evinden çıkacak olursa, genellikle böyle ihtilatın (kadın erkek karışıklığının) olduğu ortamlarda ilim tahsilinde ihlaslı olamazlar. İhlas azizdir. İhlas olmaksızın ilim ise sahibine vebaldir. Halis niyeti elde etmek ve korumak en zor iştir. Sadece bir bakış ve göz kaymasından dolayı insan ezberlediği şeyleri unutmakla cezalandırılır. Peki ya iki cins arasında ihtilat olursa nasıl olur?
Her halukarda okuma yazma bilmeyen bir kadın, kadın erkek karışık ders gören kadından üstündür! Nitekim Hafız Zehebi rahimehullah şöyle demiştir: “Allaha yemin olsun, sığırların kuyruklarına tutunarak yaşamak, İbn Arabi ve benzerlerinin ilmi gibi ilimlerden üstündür. Çünkü bu sakıncalar içerir. Hatta hangi sakınca bundan daha büyüktür?... Kadın için, erkeklerle karışık bulunmaktan daha zararlı ne vardır? Allah’tan selamet ve afiyet dileriz.
Abdulkerim el-Hudayr’dan tercüme eden: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)