Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Temmuz 2019 Perşembe

Amellerin Kabulünü Engelleyen Haller

Amellerin Kabulüne Mani Olan Haller

Te'lif: Şeyh Ebu Muaz el-Çubukâbâdî

okumak için buraya tıklayın

Kütüphane bölümüne ayrıca "Müslümanın Tarih Kültürü" adlı çalışmanın linki eklenmiştir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)