Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

26 Temmuz 2019 Cuma

Tesettür ve Hayâ'ya Dair Yaşanmış Bir Kıssa


Şeyh Ahmed es-Suveyyan Bangladeş’te meydana gelen şu kıssayı anlattı:

"Davet amacıyla Bangladeş’te bulunuyordum. Göz hastalıklarının tedavisi için çadır kurmuş olan bir tabip ve bir grup ile birlikteydim. Tabibe yaşlı bir adam yaklaştı. Yanında çekingen ve tereddüt halinde bulunan bir kadın vardı. Tabip onu muayene için yaklaştığında kadın ağlamaya başladı ve korkudan titriyordu. Tabip onun hastalıktan dolayı ağladığını zannetti ve durumu kadının kocasına sordu. Adam gözleri yaşla dolu bir halde dedi ki:

“Acıdan dolayı ağlamıyor. Bilakis yabancı bir erkeğe karşı yüzünü açmak zorunda kaldığı için ağlıyor. Dün gece endişeden dolayı uyumadı, beni çok yordu. Bana şöyle diyordu:

“Yüzümü açmama razı mı olacaksın?” Ona iman üzerine ağır yemin edip Allah’ın bunu ona mubah kıldığını, çünkü kendisinin zaruret halinde bulunduğunu söylemedikte tedaviye gelmeyi kabul etmedi.” Neticede kadının gözüne başarılı bir ameliyat uygulandı ve gözündeki beyaz su gidip Allah Azze ve Celle’nin izniyle tekrar görmeye başladı. Kadının kocası dedi ki:

“Ameliyat bittikten sonra eşim şöyle dedi:

“Muhakkak ki ben tedavi olmamaya sabredebilirdim. Lakin iki mesele vardı: Birisi Kur’ân’ı Kerim okumak, diğeri de seninle ve çocuklarımla ilgilenebilmek.”
Allah’ın öfkeleneceği bir şeye bakmak istediğini değil, Allah’ın kitabını okumak için görmeyi istedi! Ne güzel bir tesettür ve ne güzel bir hayâ! 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)