Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Temmuz 2019 Pazar

Şeytan Hizbi Olan Sünnet İnkârcılarının Şüphelerine Cevaplar 4

5- KADIN DÜŞMANLIĞI

Kuran: Ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz. (3-Ali İmran Suresi 195)
Hadis: “Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.” Buhari 9/1391
Zındık bu ayetin, bu hadise aykırı olduğu gibi bir zorlama yorumla şöyle diyor: “Kuran, hayır üreten erkeğin de kadının da önünü açık tutarken, hadisler kadının önünü kapamaktadır. Kadın konusu, Peygamber’e iftira olarak uydurulan hadislerin en çok olduğu alanlardan birisidir.”
Cevap: Öncekle bu hadis Buhârî’nin veya Muslim’in sahihlerinde yer almamaktadır. Lakin sahihtir. Metinde de ayete aykırı bir taraf yoktur. Çünkü hadiste kadının sırf kadın olduğu için cennete girmekten engellendiği gibi bir mana söz konusu değildir. Hadisin aslı şöyledir:
Umare b. Huzeyme dedi ki: “Biz Amr b. el-As radiyallahu anh ile beraber bir hac veya umrede idik. Dedi ki: “Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber şu mıntıkada idik. Birden buyurdu ki:
انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ شَيْئًا؟ فَقُلْنَا: نَرَى غِرْبَانًا فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْغِرْبَانِ
Bakın, bir şey görüyor musunuz?” Biz dedik ki:
“Aralarında ayağı sekili ve gagası ve ayakları kırmızı olan bir karganın da bulunduğu kargalar görüyoruz” dedik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
Kadınlardan cennete ancak karga sürüsü içinde şu karga gibi az sayıda kadın girecektir.[1]
Ebu Uzeynetus Sadefi radıyallahu anh’den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ
"Kadınların şerlisi kendini beğenip kibirlenen ve (açılıp saçılarak) teberrüc yapanlardır. Onlar münafıktırlar. Bu yüzden kadınlardan cennete girecek olanlar ayağı sekili karga gibi azdır."[2]
Görüldüğü üzere kadınlardan çok azının cennete girecek olması, onların sırf kadın oldukları için değildir. Şayet kadın olmak cennete girmeye mani olsaydı, o az sayıdaki kadın da cennete giremezdi. Bu durumun sebebi, kadınların çoğunun Allah’ın hakları ile eşleri ve çocukları gibi kulların hakları konusunda sorumluluklarını yerine getirmemeleri, bunu yerine getirenlerin, sabır ve sebat gösterenlerinin az olmasıdır.
Ebu Selam el-Esved rahimehullah’tan: “Muaviye radiyallahu anh, Abdurrahman b. Şibl’e mektup yazarak insanlara Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den işittiklerini bildirmesini istedi. O da halkı toplayıp şöyle dedi:
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:
إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ النِّسَاءُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ
Muhakkak ki Fussâk/günahkârlar cehennem halkıdırlar.” Dediler ki: “Fussak/günahkârlar kimlerdir ey Allah’ın rasulü!” Buyurdu ki:
Kadınlardır.” Dediler ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Onlar annelerimiz ve kızkardeşlerimiz değiller mi?” Buyurdu ki:
Evet, lakin onlar kendilerine verildiğinde teşekkür etmezler, belaya uğradıklarında sabretmezler.”[3]
Acaba yukarıdaki saçma sapan itirazı getiren zındığın bakış açısıyla bakılırsa, “İnsanlardan şükreden azdır”, “İnsanların çoğu iman etmezler” gibi ayetlerden, insanlık düşmanlığı yapıldığı gibi bir mana mı çıkacaktı?[1] Sahih. Ahmed (4/197, 205) Hâkim (4/645) Ebû Ya'lâ (13/329) Abd b. Humeyd (294)
[2] Sahih. Beyhaki (7/82) İsmail el-İsbehani (Kıvamu’s-Sunne), Tergib ve Terhib (1527) Taberi Tarih (11/590) İbn Hacer el-İsabe (7/9) Elbani Sahihu’l-Cami (3330) Feyzu’l-Kadir (3/493) Muhlis el-Aşir (214/2) İbn Katan İhkâmu’n-Nazar (s.177) Ebu Ubeyd Garibu’l-Hadis (3/101) Elbani es-Sahiha (1849) İbnu’s-Seken, Ebu Uzeyne’nin sahabe olduğunu söylemiştir. Bkz.: İbn Hacer el-İsabe (7/7)
* Enes radıyallahu anh’den: Zehiratu’l-Huffaz (5682) Elbani Adabu’z-Zifaf (s.16, 19)
[3] Muslim'in şartına göre sahih. Abd b. Humeyd (314) Ahmed (3/444) Ma’mer Cami (28-31) Hâkim (2/207) Beyhakî (2/17) Mizzi Tehzibu’l-Kemal (17/166) el-Elbani es-Sahiha (366, 3058)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)