Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Nisan 2020 Çarşamba

Bid'at Ehline Hecr Uygulanmasına Karşı Çıkanın Durumu


Soru: “İdris el-Etyubî, bidat sahiplerine hecir uygulanmasının bidat olduğunu ve onlardan sakındıranın Allah’a isyan etmiş olduğunu iddia ediyor.”

Yahya el-Hacuri’nin cevabı: “Bu adam cehalet ve heva ile sapmıştır. Ne kitaba, ne sünnete ne de selefin anlayışına dayanmaktadır! Bu durumda olan kimseden ve fikirlerinden sakınmak ve sakındırmak vaciptir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kendilerine tabi olunanlar tabi olanlardan uzaklaştıkları zaman azabı görmüşlerdir, bağlar da onlardan kopmuştur. Uyanlar da: “Keşke bizim için bir dönüş olsaydı da, bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık!” diyeceklerdir. İşte böylece Allah kendilerine yaptıklarını hasretler halinde gösterecektir; onlar ateşten çıkıcı değillerdir!..” (Bakara 166-167)

Kâfir olanlar dediler ki: “Biz hiçbir zaman bu Kur'ân'a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız.” Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen! Zayıf sayılanlar, büyüklük taslayanlara: “Siz olmasaydınız, elbette biz iman eden kimseler olurduk” derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf sayılanlara: “Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz” derler.” (Sebe 31-32)

İşte o zaman, birbirlerine dönerek soracaklar. İçlerinden biri: “Benim, bir arkadaşım vardı” der. Derdi ki: “Sen de tasdik edenlerden misin?” “Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman hesaba çekilecek miyiz?” Dedi ki: “Siz onu bilir misiniz?” İşte o zaman baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Dedi ki: “Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de getirilenlerden olurdum.” (Saffat 50-57)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)