Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

26 Nisan 2020 Pazar

Prof. Titr'li Cuhelanın Acizliği!


Prof. Dr. titrine sahip cahillerden biri yukarıdaki gibi bir tweet atmış. Şirk ve hurafeler üzerine kurulu itikadlarına aykırı her ses hakkında, - delille mukabele edebilmekten aciz kaldığı için - "Vahhabi" diye iftira çamuru atmakla, içinde bulunduğu keşmekeşi bertaraf ettiğini zanneden tam bir acziyet hali! 
"Yapı bozucu" gördüğü yönelime "ilmi ve siyasi tedbirler" dediği; iftira ve çamur atarak sürklase etme çabası mıdır? 

İslam'da sonradan çıkma olan "Eş'arî" ve "Maturidî" isimlerinin avam nezdinde gördüğü ta'zimin arkasına sığınıvermekle bu iki mezhep hak çizgiye mi giriverdi? 
Sâhi, Allah rasulü ve ashabı Eş'arîler gibi mi inanıyordu, yoksa Maturidiler gibi mi?!

Büyük bir taraftar kitlesi olan "Sufiler'i" araya katarak medet umması ve gösterdiği hedef için "İlahlarınıza bağlılıkta direnin" (Sad 6) çağrısı yapması mıdır kastettiği siyasi tedbir?

Tribünlerin adamı olmayı isteyenler "ilim"den, "hak"tan bahsedemezler, bu yüzden sermayeleri bâtıl iftiralar, çamur atma politikası ve manipülasyonlardır. 
Bu yüzdendir ki muşarun ileyh, TV24'de katıldığı bir programda bütün semavî din mensuplarının Korona komplosu karşısında Allah'tan yardım istenmesi şeklindeki eğilimlerini eleştirmiş ve "bilim" olarak lanse edilen hurafe putuna râm olmaya destek vermiştir. Çünkü hakkı itiraf etse, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in: "Hastalık bulaşması yoktur" hadisinin arkasında dursa fıstık atılmasını umduğu tribünlerden kendisine taşlar geleceğini iyi bilmekte! 

Bizden (Allah'tan, rasulünden ve ümmetin selefinden taraf)olmamak, bazılarının elbette zoruna gidecek! 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, afete uğramış birini görünce söylememizi tavsiye ettiği şeyi söylüyorum: "Sendeki bu musibetten beni afiyette kılan Allah'a hamd olsun."
* Not: Alıntı yapılan tweet'te dinimizde şiddetle yasaklanan suret bulunduğu için o kısım silinmiştir. Başka bir manaya yorumlanmasın! 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)