Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

18 Nisan 2020 Cumartesi

Sigara Kanser Yapmaz 2

orijinal linki: https://www.pyroenergen.com/articles/smoking.htm
Google translate tercümesi:
Sigara içmek kanserin nedeni değildir. Ama neden dünyadaki birçok insan sigara içmenin kanserin, özellikle de kadınlar için meme kanserinin başlıca nedeni olduğu konusunda hemfikir? Bunun çılgın bir rapor olduğunu düşünmüyor musun? Bu insanlar kanser hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Sigara içen meme kanseri hastasının sayısını kaydettiler, değil mi?
Kanserin nedeni vücudumuzu çeken negatif enerjiden kaynaklanmaktadır. Negatif enerji , molekülün yapısını değiştiren bir elektrik değerine sahiptir. Bazı insanlar kanserden etkilenir ve bazıları nedeni bilinmeyen diğer hastalıklar olabilir.
Peki, sigara içen meme kanseri hastalarının yüzdesi neden sigara içmeyenlerden daha yüksektir? Bu çok basit bir soru ve iyonosferin ne olduğunu biliyorsanız bunu anlamalısınız.
İyonosfer gökyüzünde ve çoğunlukla geceleri güneş ışığı olmadığında ortaya çıkar. Elektrik değeri radyo dalgasını seker. Güneş ışığında iyonosferi yok edebilen veya düzenleyebilen bir dalga vardır. Gündüz iyonosferin olmamasının nedeni budur.
Duman CO² adı verilen bir elemandan oluşur ve elektriksel değeri vardır. Gökyüzündeki iyonosfer, birçok insanın bildiği gibi hem dumandan hem de ozondan etkilenir.
Şimdi, sigara içiyorsanız, sigara içersiniz. Bu hiçbir şeyi etkilemez, bu da akciğerlerinizi nikotin ile kirletmek dışında sizi kanserden rahatsız etmediği anlamına gelir. Bununla birlikte, nefes verirken, duman sizi çevreleyen negatif enerjiyi etkiler. Sizi çeken dalga modüle edilecek veya etkilenecektir. Bu modüle edilmiş dalga aktif kanser virüsünü teşvik etmek için tetiklenecektir.
Bu, kanserden rahatsız olmayan çok sayıda sigara içen kişinin olduğunu ve kanser hastalıklarından muzdarip sigara içmeyenlerin çok olduğunu kanıtlıyor.
Sonuç: Bir kanser virüsünden etkileniyorsanız ve sigara içiyorsanız daha fazla etkilenirsiniz.
Junji Takano

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)