Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

26 Haziran 2015 Cuma

Bid'at Ehline ve Sünneti Hafife Alanlara Dargınlık Ne Zamana Kadar Sürer?


İmam Begavî rahimehullah şöyle demiştir:
قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إفتراق هذه الأمة و ظهور الأهواء و البدع فيهم و حكم بالنجاة لمن إتبع سنّته و سنة أصحابه رضي الله عنه فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء و البدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره و يتبرأ منه يتركه حيًّا و ميّتًا فلا يُسلّم عليه إذا لقيه و لا يُجيبه إذا إبتدأ إلى أن يترك بدعته و يراجع الحق. و النهي عن الهجران فوق الثلاثة فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة و العشرة دون ما كان في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء و البدع دائمة إلى أن يتوبوا
“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin fırkalara ayrılacağını, aralarında hevâların ve bid’atlerin ortaya çıkacağını haber vermiş, kendisinin sünnetine ve ashabının (radıyallahu anhum) sünnetine uyanların kurtulacağına hükmetmiştir. Bundan dolayı Müslüman kişiye gereken şudur: hevâ ve bid’atlerden bir şeye itikad eden veya sünnetlerden bir şeyi hafife alan bir kimseyi gördüğü zaman ondan uzaklaşmalı (hecr), diri de olsa, ölü de olsa ondan teberri etmeli, bid’atini terk edip hakka dönünceye kadar; karşılaştığı zaman ona selam vermemeli, o selam verirse selamını almamalıdır. Üç günden fazla dargınlıktan yasaklama, arkadaşlık ve muaşeret hukukunda kusurlu davranan iki kişi arasında söz konusu olandır. Din hakkında olan değildir. Muhakkak ki hevâ ve bid’at ehline olan dargınlık, onlar tevbe edinceye kadar devam eder.” (Şerhu’s-Sunne 1/227)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)