Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Haziran 2015 Pazartesi

İftarda Acele Etmek - Şeyh İbn Useymin


Şeyh İbn Useymin Şerhu’l-Mumti’de (6/267) şöyle demiştir: “İftarda acele etmek; güneş battığı zaman erken davranmaktır. İtibar edilmesi gereken şey ezan değil, güneşin batmasıdır. Özellikle şu zamanda insanlar takvimlere dayanıyorlar ve saatlerini buna bağlıyorlar. Saatleri ise güneş batsa dahi ileri veya geri değişebiliyor, Sen güneşin battığına şahit olduysan ve insanlar ezan okumuyorlarsa sana düşen iftar etmektir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gece – doğuyu işaret ederek – şuradan geldiğinde ve gündüz – batıyı işaret ederek – şuradan gittiğinde ve güneş battığında oruçlu iftar eder.” Kuvvetli aydınlığa itibar edilmez. Bazı insanlar, güneş yuvarlağı kaybolsa ve biraz karanlık başlasa dahi bekleyelim diyorlar. Buna itibar edilmez. Bilakis şu güneş yuvarlağının tepesinin ne zaman kaybolduğuna bak. İşte o zaman güneş batmış demektir ve o vakit iftar etmek sünnettir.
Bunda erken davranmanın sünnet oluşunun delili Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şu sözüdür: “İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayırda olmaya devam ederler.” Böylece Rafıziler gibi iftarı yıldızların birbirine geçmesine kadar geciktirenlerin hayır üzere olmadıklarını anlarız.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Kullarımın bana en sevimli olanı iftarda en çok acele edenidir.” Böyledir, çünkü bunda Allah Azze ve Celle’nin helal kıldığı şeye erken davranma söz konusudur. Allah Subhenehu ve Teâlâ Kerîm’dir. Kerîm olan, insanların kendisinin kereminden faydalanmalarını sever. Bundan dolayı kullarının, kendisinin güneşin batmasıyla helal kıldığı şeye acele etmelerini sever.
Eğer birisi şöyle derse: “Güneşin battığına dair galip zan oluşmuşsa iftar edebilir miyim?”
 Cevap:  Evet. Bunun delili Sahihu’l-Buhârî’de Esma bt. Ebi Bekr radıyallahu anhuma’dan gelen şu rivayettir: “Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zamanında bulutlu bir günde iftar ettik. Sonra güneş göründü.” Bilinmektedir ki onlar, bir ilim üzere iftar etmediler. Şayet bir ilim üzere iftar etselerdi sonrasında güneş çıkmazdı. Lakin güneşin battığına dair galip gelen zanna göre iftar ettiler. Sonra bulut açıldı ve güneş göründü.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)