Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

27 Kasım 2020 Cuma

Zalim Yöneticilerin Maske ve Aşı Zorlamalarına Karşı Yapılacak Şey

Dinden çıkışın, dine ve dindarlara düşmanlığın ve küfre zorlamanın süratle yayıldığı, her tarafta maske takarak İblis’e kulluğunu izhar edenlerin çoğunlukta olduğu bu zamanda tevhid ve sünnet üzerinde sebat eden müslümanlar, din düşmanlarına karşı güç gösterebilecek ve fiilî mukabelede bulunacak durumda değildir. Lakin alemlerin rabbi Allah Azze ve Celle, kendisinden sakınanlara ve kendisine tevekkül edenlere yardım edeceğini vaad etmiştir.

Müslümanların oldukça azınlık ve zayıf olduğu bu zamanda, maske, HES kodu, çipli kimlik ve aşı gibi küfre zorlama eylemleri karşısında Allah’tan yardım isteyerek ve din düşmanı zalimler aleyhinde beddua ederek kunut yapmaları meşrudur. Belli bir hadiseden dolayı yapılan bu kunuta “nazile” veya “nevazil” kunutu denilir. Bu konuda birçok hadisler gelmiştir ve meşhurdur. Bazısını zikretsek yeterli olur inşaallah:

Ebu Hureyre radiyallahu anh’den:

أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazının son rekatinde “semiallahu limen hamideh” dedikten sonra şöyle kunut yaptı: “Allah’ım! Ayyaş b. Ebi Rebia’yı kurtar. Allah’ım! El-Velid b. el-Velid’i kurtar. Allah’ım! Seleme b. Hişam’ı kurtar. Allah’ım! Mustazaf mü’minleri kurtar. Allah’ım! Mudar’a şiddet ver! Allah’ım! Onlara Yusuf (aleyhi's-selâm)’ın kıtlık yılları gibi kıtlık yılları ver.” Buhârî ve Muslim rivayet etmişlerdir.

İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan:

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca hergün peşpeşe öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah her namazın ardında, son rekatte rükudan kalkıp “semiallahu limen hamideh” dediklten sonra kunut yaparak Beni Süleym, Ri’l, Zekvan ve Usayye kabilelerine beddua etti, arkasındakiler de amin dediler.”

Bunu Ahmed, Ebû Dâvûd ve Hâkim; Sabit b. Yezid – Hilal b. Habbab – İkrime – İbn Abbas radiyallahu anhuma yoluyla rivayet etmişlerdir. Nevevî el-Mecmu’da (3/482) “İsnadı hasen veya sahihtir” dedi. İbn Kayyım Zadu’l-Mead’de (1/280) “hadis sahihtir” dedi. İbn Hacer Netaicu’l-Efkar’da (2/130) hasen dedi. El-Elbani de Sahihu Suneni Ebi Davud’da (3/144) hasen demiştir.

Buhârî ve Muslim’in sahihlerinde Ebu Hureyre radiyallahu anh’den gelen hadiste de nazile kunutunun namazın son rekatinde yapıldığı geçmektedir.

İbn Teymiyye rahimehullah Mecmuu’l-Fetava (23/108) dedi ki: “Meydana gelen hadiselerde kunut yapmak sünnettir. Ehli hadis fakihlerinin görüşü budur ve raşid halifelerden de rivayet edilmiştir.”

Yine İbn Teymiyye rahimehullah Mecmuu’l-Fetava (22/270) “Meydana gelen hadiseler için yapılan kunutta mü’minlerin lehine ve kâfirlerin aleyhine dua ederek, sabah namazında ve diğer namazlarda yapılması meşrudur. Ömer radiyallahu anh Hristiyanlara karşı savaşırken yaptığı kunutta: “Allah’ım! Kitap ehli kâfirlere lanet et” diyerek beddua etmiştir.”

Kunut, beş vakit farz namazlarda yapılır, nafile namazlarda ve Cuma namazında yapılmaz. Çünkü bu konuda Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den ve ashabından bir şey rivayet edilmemiştir. Hatibin Cuma hutbesinde yapacağı dua yeterlidir. İbn Abdilber el-İstizkar’da (2/282) şöyle demiştir: “Sahabe’den birinin Cuma namazında kunut yaptığı gelmemiştir.”

İslam’a düşmanlığı izhar eden kafirlere ismen beddua ve lanet etmenin caiz oluşunu İmam Ahmed, İmam Malik, İbn Battal, İbn Hibban, İbn Kudame, İbn Teymiyye, İbn Kayyım, Nevevi, İbn Hazm, San’anî ve birçok alimler açıklamışlardır.

(Bkz.: el-İstizkar 5/172, Sahihu ibn Hibban 5/327, İbn Battal Buhari Şerhi (3/6) İbn Kudame el-Mugni (2/587) İbn Kayyım Zadu’l-Mead (1/272) Nevevi el-Minhac (5/283) İbn Hazm el-Muhalla (3/58) San’anî Subulu’s-Selam (1/255)

Arap olmayanların duayı kendi dillerinde yapmalarına bir mani yoktur.

Kunut duasını imamın sesli yapması ve duada ellerini kaldırması sünnettir.

Enes radiyallahu anh’den:

:".. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ - يعني القرَّاء - فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in (Bi’ru Maune olayında öldürülen) kurrâlara üzüldüğü kadar bir şeye üzüldüğünü görmedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sabah namazında ellerini kaldırarak (kurrâları öldürenler) aleyhinde dua ettiğini gördüm.”

Bunu Ahmed rivayet etmiştir. Nevevi el-Mecmu’da (3/479) “Bunu Beyhakî sahih veya hasen isnad ile rivayet etti” demiştir.

Ebu Rafi radiyallahu anh’den:

صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعا

“Ömer b. el-Hattab radiyallahu anh’ın arkasında namaz kıldım, rükûdan sonra kunut yaptı, ellerini kaldırdı ve duayı sesli olarak yaptı.” Bunu Beyhakî (2/212) rivayet etmiş ve “Ömer radiyallahu anh’e ulaşan isnadı sahih” demiştir.

Duadan sonra elleri yüze sürmek meşru değildir. Bu konuda rivayet edilen hadis ise hüccet olamayacak kadar zayıftır. (Bkz.: İbn Teymiyye Mecmuu’l-Fetava 22/519)

Nitekim Beyhakî şöyle demiştir: “Duadan sonra elleri yüze sürmeye gelince, seleften birinin kunut duasında bunu yaptığına dair bir rivayet ezberlemedim. Bazıları namaz dışındaki dualarda bunu caiz görseler de, bu konuda Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen rivayet zayıftır. Bazıları namaz dışındaki dua hakkında bununla amel ediyorlar. Ama namaz içindeki duada elleri yüze sürmeye gelince sahih bir hadis veya sabit bir eser yoktur, kıyas da yoktur. Evla olan bunu yapmamak, selefin yaptığı gibi, namazda elleri yüze sürmeden dua etmekle yetinmektir.”

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den ve ashabından gelen hadislerden zahir olan odur ki, nazile kunutunda duaya Allah’a hamd ve Nebiye salat ile başladığı sabit olmamıştır.  

Özetle: farz namazların son rekatinde, rükudan sonra imam ellerini kaldırır, "Allah'ım! Din düşmanlarının maske, aşı, karantina, cemaatle namazı yasaklama gibi dayatmalarına ve zulümlerine karşı mü'minlerin yardımcısı ol! Onların zulümlerini müslümanlardan sav! İslam'a ve müslümanlara karşı düşmanlık eden örgütleri, devlet yöneticilerini, sağlık bakanını, bilim kurulu üyelerini, maskeye ve aşıya zorlayan polisleri, zabıtaları, tagut uşaklarını kahru perişan eyle! Tuzak kurmak isteyen bu hainleri emellerine ulaştırma, tuzaklarını kendi başlarına geçir ya Aziz ya Kahhar!" şeklinde dua eder, cemaat amin derler, sonra imam ellerini tekbir için kaldırır ve secdeye gider.

* Not: Kunutun son rekatte rükudan önce yapılabileceğini gösteren rivayetler de mevcuttur. Hadis ehli fakihler her ikisini de meşru görmektedirler.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)