Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

22 Temmuz 2018 Pazar

Eşlerinin İtaatsizliğinden Şikayet Eden Erkeklere


Soru: “Evlilere nasihatiniz nedir?”

Şeyh el-Elbani'nin cevabı: Çoğu zaman gençlerden, eşlerinin dinî emirlerine tabi olmadıklarından şikayet ettiklerini işitiyoruz. Unutmamamız gerekir ki, kadın, çoğu zaman kötü ahlakından dolayı isyankar olur. Lakin benim bu konuda önemsediğim şey şudur: Çoğu zaman eşinin itaatsiz olmasına sebep olan kocasıdır. Mesela erkek karısından erkeklerin önünde, özellikle evden çıkarken süslenmemesini, açılıp saçılmamasını ister. Onun tesettüre girerek örtünmesini ister. Lakin erkek, kendisi dine uygun elbiseleri giymez! Müslümanların görüntüsüne bürünmez! Hatta kadın fakihe olmasa bile, erkeklerin giydiği bu elbiselerin frenk elbisesi olduğunu işitmiştir. Mesela erkek, sakalını traş ederek süslenir. Sakal bırakmanın farz olduğunu bilmiyor olsa dahi en azından sakal traşının sünnete aykırı olduğunu bilir. Bu kadın, kocasına diliyle söylemese bile, hal diliyle şöyle der: “At sahibine göre kişner. Sen kendi durumunu bak! Dine önce sen uy ki ben de sözünü dinleyeyim” der. Çoğu kadının hal dili bunu söylemektedir. Bu yüzden bu fırsatla şunu hatırlatmak isterim: Gençler, hanımlarının kendilerine itaat etmeleri için yardımcı olmalıdırlar. Bu da kendilerinin, rablerine itaatkar olmaları ve O’nun dinine tabi olmalarıyla gerçekleşir.”
(Durusun ve Muhadaratun Muferriga)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)