Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

11 Mayıs 2018 Cuma

Emek Sermaye Ortaklığında Faizli Bir Yol Hakkında Uyarı


Soru: “Ticaret yapan kişi bir işçiye bir milyon veriyor ve ona diyor ki; “Bir sene sonra bir milyonu ve yapılan kârın yarısını iade et.” Bu fiilin hükmü nedir?

Abdulhamid el-Hacuri’nin cevabı: Bu fiil batıldır, caiz değildir. Bu meselede (caiz olması için) üç şartın yerine gelmesi gerekir:

1- Kâr (önceden) sınırlandırılmamalıdır. Ancak “Yapılacak kârdan bana yüzde on ver” demesinde sakınca yoktur. Ama “Bana her ay yüzde on vereceksin” demesi caiz değildir.

2- Anaparanın tamamını iade etmesini ve garanti etmesini şart koşmamalıdır.

3- Haram bir şeyin ticareti yapılmamalıdır.

Şuan müslümanların birçoğu bu faizli yolu kullanmaktadır. Eğer malını mudarebe (emek sermaye ortaklığıyla ticaret) yapmak istersen: “İşte bu malım, onu benim için şöyle şöyle işlet, edilecek kâr oranında da sana şu vardır” dersin. Ortaklığı bitirmek istediğinizde de o andaki malın, artmış ya da eksilmiş ise, neyse onu alırsın. Ama “on bin, yirmi bin” gibi belirli bir nakit ile sınırlandırmak caiz değildir. Lakin yapılan kârdan yüzde yirmi, yüzde on, yüzde on beş gibi miktarlar istemekte sakınca yoktur.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)