Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Demokrasi Zinadan Daha Büyük Bir Suçtur - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbile şöyle soruldu: “Zina mı yoksa Demokrasi mi daha büyük suçtur?”

Cevap: “Demokrasi daha büyük suçtur. Çünkü zina, faiz ve diğer günahlar demokrasi vesilesiyle mubah sayılmaktadır. Demokrasiyi bildiği halde benimseyen kişi kâfir olur.”

Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri, Keşfu’l-Lisam (s.32)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)