Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Neden İhvanu'l-Müslimine, Hükümetten Daha Fazla Karşı Çıkılıyor?


Şeyh Mukbil dedi ki: “Bizler İhvanu’l-Muslimin’i hükümetten daha fazla kınıyoruz. Çünkü hükümete demokrasi şart koşuluyor. İhvanu’l-Muslimin ise onlara demokrasiyi şart koşanlardır.”

Ref’ul-Lisam s.31

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)