Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

İdrar Sızıntısının Hükmü - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah’a bir şahıs şöyle dedi: “Ben abdest alıyor, sonra biraz yürüyünce zekerimde damlalar hissediyorum ve zekerimin üzerine su serpiyorum.”

Şeyh Mukbil dedi ki: “Su serpme. Çünkü bu onu artırır. Bu durum sende devamlı ise tedavi olabilirsen ol. Aksi halde bunun hükmü müstahazanın hükmü gibidir, sana zararı olmaz.”

Ref’ul-Lisam (s.175)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)