Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Selefin Yolu Yöneticilerin Münkerlerine Karşı Çıkmamak mıdır? - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle demiştir: “Ben şöyle diyenlere çok şaşırıyorum: “Yöneticiler hakkında konuşma. Çünkü bu selefin yolu değildir.” Bunu bazı âlimlerin sözlerini taklitten etkilenerek söylüyorlar… Şeyh en-Necmî bir âlimdir ve Mevridi’l-Azbi’l-Zilzal kitabında şöyle diyor: “Hükümetimiz İslam şeriatini yüzde yüz uygulamaktadır.”
Biz kendisinin faziletine inanıyoruz fakat bunu söylemesi için baskı mı yapıldı, yoksa hükümette olan şeyler hususunda cahil midir bilmiyoruz.
Hükümetler adil hükümetler değildir. Lakin bazısında az, bazısında çok adalet vardır. Fakat İslam şeriatini tatbik eden bir hükümet yoktur.
Buna rağmen yöneticiler hakkında konuşmamak selefin yoludur denebilir mi? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: “İçinizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle. Bu da imanın en zayıfıdır.” Bunu Muslim (no 50) Ebu Said radiyallahu anh’den rivayet etmiştir.
Lakin şöyle denilir: Fitnelere ve ayaklanmalara kışkırtılmaz. Çünkü ayaklanmalar ve inkılaplar asla bir ülkeye iyilik getirmez.
Allah’a hamd olsun bizler, bundan en çok uzaklaştıran kimseleriz. Ayaklanmalardan ve inkilaplardan uzak oluşumuza dair elimizde deliller vardır. Deriz ki: “Kim böyle söylerse İslam’a ve müslümanlara darbe vurmuş olur.”
Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri, Keşfu’l-Lisam (s.35)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)