Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Vahhabilik İftirası Atanlara Karşı Sabretmek Gerekir - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle dedi: “Davet edilen kimselere karşı sabretmek gerekir. Davet edilen kimseler arasında cahiller, haset edenler, inat edenler ve günahkarlar da vardır. Kimisi de bize “Vahhabî” diyor! Allah şahittir ki bize vahhabi denilmesi zulümdür! Şeyh Muhammed b. Abdilvehhab’ı taklit ettiğimiz tek bir mesele dahi bilmiyorum! Bizler Şeyhulislam İbn Teymiyye ve İbn Kayyım’ın kitaplarına, Şeyh Muhammed b. Abdilvehhab’ın kitaplarından daha çok güveniriz. Allah hepsine rahmet etsin.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Afvı tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir” (A’raf 199)
“Rahman’ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attığında selam derler.” (Furkan 63)
“Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirir ve: “Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Selam üzerinize olsun. Cahillerden olmak istemeyiz” derler.” (Kasas 55)
Onlara sünneti öğret ki Allah sana yardımcılar nasip etsin. Güzel bir sabırla sabret”
Ref’ul-Lisam s.115-116

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)