Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi23 Mart 2010 Salı

Allame Kannucî Der ki...

قال : صديق حسن خان القنوجي رحمه الله عند ذكر علم الفقه : اعلم أن أصول الدين اثنان لاثالث لهما : الكتاب والسنة ، وماذكروه من أن الأدلة أربعة : القرآن والسنة والإجماع والقياس فليس عليه أثارة من علم ، وقد أنكر إمام السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم ، وأعرض سيد الطائفة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ، ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ولم يروا الإجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة وهذه المسئلة من معارك المسائل بين المقلدة والمتبعة وأكثر الناس خلافا فيها الحنفية لأنهم أشد الناس تعصبا للمذهب وتقرير ذلك مبسوط في المبسوطات المؤلفة في هذا الباب. ومن له نظر في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم ومن حذا حذوهما من علماء الحديث والقرآن خصوصا أئمة اليمن الميمون وتلامذتهم فهو يعلم بأن هذا القول هو الحق المنصور والمذهب المختار والكلام المعتمد عليه ما سواه سراب وتباب.. إلخ . نتهى كلام القنوجي


Sıddık Hasen Han el- Kannuci rahimehullah, Ebcedu’l-Ulum’da (2/406) Fıkıh ilminden bahsederken şöyle demiştir: "Bil ki, dinin esasları, üçüncüsü olmayan iki şeydir: Kitap ve Sünnet." Kitap, sünnet, icma, kıyas diye dört delil zikredilmesinin ilimden bir alameti yoktur. Nitekim sünnet imamı Ahmed b. Hanbel, bugün ıstılah

İslam Davetçisinin Kılavuzu/Ebu Muaz

http://www.archive.org/download/NamazlarinCemi/slamDavetisineKlavuz.pdf

22 Mart 2010 Pazartesi

Bir fıkranın anlattıkları…

Fıkra bu ya, derneklerden biri görkemli bir kervansarayda ozanları bir araya getirir ve bu ozanlar başlarlar atışmaya… her biri saz ve söz konusunda maharetlerini ortaya dökerler, şiirleriyle halka mesaj(!) verirler… Bu atışmaya Nasreddin hoca da iştirak etmek ister… alır sazı eline, sol elini sazın perdelerinden birine sabitler, sağ elindeki mızrapla vurur tellere.. bir yandan da güzel bir şiir söyler… bu oturuma katılanlardan biri der ki;

“Hocam, şiirine diyecek bir şey yok da, diğer ozanlar sazın perdelerinde ellerini gezdirerek makam tutturuyorlardı. halbuki senin elin sabit durdu, tek tondan çaldın. Bunun hikmeti nedir?” Hoca istifini bozmadan şöyle cevaplar:

“Evladım, onlar benim bulduğum yeri arıyorlar da bir türlü tutturamıyorlar.”

- Bu fıkrayı biraz daha uzatalım: - Hoca ekler:

“Elini bu perdeye koymamış hiçbir saz üstadı yoktur..”

Bir başkası da der ki:

“Hoca, saz çalmak caiz midir?”

“Caiz değildir amma, halk içinde fitne(!) çıkarmamak lazım, siz kendi halinize kaldığınız zaman saz çalmayın da, dinlemeyin de”İşin doğrusu Nasreddin hoca saz çalmasını bilmemektedir. Fakat bu konudaki bilgisizliğine adeta “ilim” der.

Saz çalmak da zaten ilim değildir. Maalesef bazıları ilimden olmayana da ilim der

Taklidi yol edinen de haliyle buna ilim der.

Yahut Nasreddin hocayı sazın ustalarıyla “kıyas”lar ve ozanların yaptığına ilim der

İmam Evzai rahmetullahi aleyh sadece Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’den gelenlere ilim der.

Şuurlu Müslümanlar, saz meclislerinden uzak durmaya ilim der.

Haram kılınmış vesilelerle Allah’ın yoluna davet iddia etmek ise hela süpürgesiyle mescid temizlemeye kalkışmak gibidir.
İlim: “Allah’tan kork” der, Allah da, kendisinden korkana "alim" der.

6 Mart 2010 Cumartesi

Müslümanın Çantası

Haqibetu'l-Muslim Programı
İndirmek İçin Linke Tıklayınız
http://soft4islam.com/22/addcount.php

Programın düzgün çalışması için arapça dil desteğinin yüklü olması gerekir.
Windows XP'de dil ayarı için aşağıdaki adımları takip edin
- Başla butonuna tıklayın (Start)
- Ayarlar menüsünden denetim masası (Kontrol Paneli) açın (Settings/Control Panel)
Tarih, Zaman, Dil ve Bölge ayarları (date, time,language and regional options) tıklayın.
Başka dil ekle (add other languages) seçeneğini seçin.
-  Bu menüler sizde yoksa "bölgesel ayarlar ve dil seçenekleri" (Regional and Language Options) seçeneğine tıklayın.
- "Karmaşık ve sağdan sola diller için dosyaları yükle" (install files for complex script and right-to-left languages) seçeneğini işaretleyin. Uygula (Apply) butonuna tıklayın. Bilgisayarı yeniden başlatmadan önce gelişmiş sekmesine gelin ve orada Unicode olmayan programların dili olarak üstteki aşağıya doğru açılan sekmede arapça dillerinden birini seçin
Tamam (OK) tuşuna tıklayın. Makinanızı restart edin.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)