Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 ez-Zerîa Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi


7 Mart 2019 Perşembe

Yâkûte Kitabı Baskıda!


Buhârî ve Muslim'in Şartlarına göre sahih hadisler serisinin Zeberced'den sonra ikinci kitabı Yakûte baskı aşamasında!
Yâkûtetu'l-Mesânid, Her cilt 544 sayfa, 3 cilt, ithal kağıt, isnad zincirleri, arapça metin, tercümesi ve tahriçleriyle toplam 1465 hadis içermektedir.


Bu serinin ilk kitabı olan 3 ciltlik el-Mustedreku'z-Zeberced kitabını henüz almamışsanız sipariş formu üzerinden sipariş edebilirsiniz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)