Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi23 Mayıs 2013 Perşembe

Sahih Bir Hadisi İnkar Etmek de Rasule İftiradır!

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mütevatir olarak nakledilen hadisinde: "Kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemde oturacağı yerini hazırlasın" buyurmuştur.
 
Bu hadis, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis uydurmanın tehlikesini ifade ettiği kadar, kendisine sahih yolla, güvenilir raviler kanalıyla ulaşan bir hadisi inkar etmenin tehlikesini de bildirmektedir. Zira böyle bir hadisi inkar eden kimse: "Bunu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemedi" diyerek, O'nun adına yalan söylemiş olmaktadır!
 
"Bir takım kimseler) "Allah'a ve Peygambere îman ve itaat ettik" derler; sonra da onlardan bir gurup, bunun ardından yüz çevirir. Bunlar mü'min değillerdir." (Nur 47)
 
"Peygamberi kendi aranızda çağırmayı, birbirinizi çağırmakla bir tutmayın. Allah, içinizden birbiri arkasına gizlice sıvışanları elbette bilmektedir. Bu itibarla, O'nun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden, yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar." (Nur 63)

21 Mayıs 2013 Salı

KUR’AN’DA SAYISAL MUCİZE KONUSU


KUR’AN’DA SAYISAL MUCİZE VE GÜNEŞ TAKVİMİ’NİN KULLANIMI KONUSU

Geçenlerde, Kur’an’ın birçok şeyi kapsayan mucizelerle ilgili olarak, -mesela; ana karnındaki cenin’in geçirdiği üç devre, yıldızların yörüngesi vb.- bazı (yazılar) okudum. Özellikle bir tanesi, “gün” sözcüğünün Kur’an’da 365 defa geçtiğinden, “ay kelimesinin 12 defa tekrarlandığından bahsediyordu. Kur’an'da, “gün” kelimesinin (çoğulu olan günler)’in kaç defa yinelendiğini unuttum. Arkadaşlarımdan biri, İslâmi (hicri) takvim bastırdı. Ancak, 365 günden oluşmuyor. İslâmî takvim konusundaki bu durum ne anlama gelmektedir? Yoksa Allah, dünyanın çoğunluğunun miladi takvimi kullanacağını bildiğinden, bu, sonuncusunun daha sağlam olduğuna mı işarettir?
 

İslam, müslüman olmayanlara rahmet ve sevgi gözüyle bakar mı ?

 
 


İslam, müslüman olmayanlara rahmet ve sevgi gözüyle bakar mı ?

 

Dîni, -sakal gibi- kabuk (şekil) ve öz diye iki kısma ayırmanın hükmü


Dîni, -sakal gibi- kabuk (şekil) ve öz diye iki kısma ayırmanın hükmü

  
Muhammed b. Salih el-Useymîn

Hak Mezhep ve Altın Kaideler Şerhi Sesli Video Dersler

14 Mayıs 2013 Salı

Bol Pantolon Giymek Kafirlere Benzemek Olur mu?


Alimlerin ittifakıyla şalvar giymek caizdir. Burada aslolan bunun caiz olmasıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
İzar bulamayan şalvar giysin. Ayakkabı bulamayan mest giysin.” (Buhari 1841, 5804) Nesâî (2672) İbn Mace (2931)
Bu şalvarın avreti belirtmeyecek şekilde olması gerekir. Eğer bu şekilde bol değilse üzerine avreti örten uzun gömlek (kamis) giymek gerekir. Nitekim Ebu Umame radıyallahu anh şöyle demiştir:
“Dedik ki; ey Allah’ın rasulü! Kitap ehli şalvar giyiyor, izar giymiyorlar.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
Şalvar da giyin, izar da giyin. Kitap ehline muhalefet edin.” (Ahmed (5/264) Taberani (Mecmau’z-Zevaid 5/121) sahihtir.
Ummu Seleme radıyallahu anha’dan: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in en sevdiği elbise kamis (entari) idi.” (Tirmizi (1762, 1763) Ebu Davud (4025) Nesai, Sunenu’l-Kubra (9668) Ebu Ya’la (7014) Beyhaki (2/239) hasendir.
Çünkü entari azaları izar ve ridadan (gömlekten) daha iyi örtücüdür.

Sarık Sarmak Müstehaptır

Cabir radıyallahu anh’den: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Fetih günü Mekke’ye girerken üzerinde siyah bir sarık vardı.” (Muslim (1358) Tirmizi (1735) Nesai (2869) Ebu Davud (4076) İbn Mace (2822) sahihtir.
Sarığın ucunu iki omuz arasına sarkıtmak müstehaptır. Amr b. Hureys radıyallahu anh şöyle demiştir: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bakar gibiyim; minber üzerinde idi, siyah bir sarığı vardı. Ucunu sırtından iki omuzu arasına sarkıtmıştı.” (Muslim (1359) İbn Mace (2821)
İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarık sardığı zaman ucunu iki omuzu arasına sarkıtırdı.” (Tirmizi (1763) İbn Hibban (6397) Taberani (12/379) hasen ligayrihi.)

Yüzden Kıl Almak mı Yoksa Kaş Almak mı Yasaklanmıştır?


4 Mayıs 2013 Cumartesi

Gafiller Hoşlanmasa da İnşaallah Cihadımız Sürecek!


Bid'at ve sapıklık ehlini reddetmek; tagutu reddetmektir ve en üstün cihaddandır.

2 Mayıs 2013 Perşembe

Kur'ân Tecvîdi

Hafs el-Kârî'nin İmam Asım b. Behdele'den rivayetine ve Abdurrahman Kurrâbaşı'nın Tertibe Göre Kur'ân Tecvîdi -

Hazırlayan: Ebû Muâz el-Çubukâbâdî

* kitabı indirmek için sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçiniz.
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)